Chwaraewch Ran
Rainbow Laces - make sport everyone's game

Ymunwch ag ymgyrch Lasys Enfys! Mae187,153 o gefnogwyr wedi prynu lasys enfys hyd yma.

PRYNWCH LASYS ENFYS NAWR ODDI AR EI N SIO AR-LEIN NEU TRWY EBAY

 

Lasys Enfys

Gwnewch chwaraeon yn gêm i bawb.

Dewch allan i gefnogi. Gwisgwch Lasys Enfys.

Bydd timau cenedlaethol, clybiau mawr, athletwyr blaenllaw, cefnogwyr a chwaraewyr ar lawr gwlad ym mhob camp yn dangos eu cefnogaeth i bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws ym maes chwaraeon yn ystod:

 

Wythnos Lasys Enfys: ​24 Tachwedd – 3 Rhagfyr

Prynwch Lasys Enfys i chi eich hunain, i'ch ffrindiau, i'ch teulu, ac i'ch cydweithwyr a dewch allan gyda'ch gilydd i ddangos eich cefnogaeth ar:

Ddiwrnod Gwisgo'ch Lasys Enfys: Dydd Mercher 29 Tachwedd

Trydarwch lun ohonoch chi'n gwisgo'ch lasys gan ddefnyddio @StonewallCymru  a #LasysEnfys yn eich neges i ddangos eich cefnogaeth. Gallwch chi brynu Lasys Enfys oddi ar eBay isod neu prynwch archeb fawr oddi ar Shopify.

 

TeamPride

Mae ymgyrch Lasys Enfys yn cael ei chefnogi gan TeamPride; sef consortiwm o gwmnïau sy'n darparu cyllid, arbenigedd a dylanwad sy'n helpu i yrru'r ymgyrch ymlaen a gwneud chwaraeon yn gêm i bawb.

Dysgwch ragor am TeamPride

 

Helpwch ni heddiw

Ydych chi'n ysgol, yn sefydliad llawr gwlad neu'n sefydliad nid-er-elw sydd am ymuno ag ymgyrch Lasys Enfys?

Ymgeisiwch am Lasys Enfys ar gyfradd arbennig a chefnogi'r ymgyrch i wneud chwaraeon yn gêm i bawb.

Dysgwch sut mae codi arian i Stonewall gan ddefnyddio Lasys Enfys

 

HOW YOU CAN SUPPORT THE CAMPAIGN

Our supporters

Cymryd Rhan

Prynwch lasys, llwythwch y poster i lawr, a defnyddiwch ein pecyn cymorth i gael cyngor, awgrymiadau ac adnoddau!

Ystadegau

Mae ein ynchwil yn dangos fod:

50%

o cefnogwyr chwaraeon yng Nghymru wedi bod yn dyst i iaith neu ymddygiad gwrth-LHDT

91%

o gefnogwyr chwaraeon yng Nghymru oedd wedi bod yn dyst i iaith neu ymddygiad gwrth-LHDT mai mewn digwyddiad pêl-droed yr oedd hynny wedi digwydd

72%

yn dweud y dylid gwneud mwy i sicrhau bod pobl LHDT yn teimlo eu bod yn cael eu derbyn mewn chwaraeon

GWYLIWCH Y FIDEO

Mae homoffobia, deuffobia a thrawsffobia yn parhau i fod yn broblem mewn chwaraeon ar bob lefel. Dangoswch eich cefnogaeth i gefnogwyr a chwaraewyr lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws ar y maes chwarae ac oddi arno, heriwch iaith wrth-LHDT a gweithiwch gyda ni heddiw i wneud chwaraeon yn gêm i bawb.