Chwaraewch Ran
Houses of Parliament

Etholiad Cyffredinol Prydain 2017

Helpwch ni i gael ymrwymiad ystyrlon dros newid a chydraddoldeb o’n Haelodau Seneddol newydd

Dyma gyfle i ni benderfynu pa fath o gymdeithas rydyn ni eisiau byw ynddi.

 

Mae Stonewall yn ymgyrchu dros dderbyn pawb yn ddieithriad

Mae cynnydd sylweddol wedi bod o ran cydraddoldeb a hawliau lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws yn ystod y chwarter canrif diwethaf, ond nawr bydd angen i lywodraeth newydd y Deyrnas Unedig wneud ymrwymiad i ddiogelu'r hawliau hyn.

Mae'n hanfodol ein bod ni'n mynd i'r afael â'r gwahaniaethu sy'n dal i atal llawer o bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws rhag byw bywyd diogel a ffyniannus yng ngwledydd Prydain ac mewn gwledydd eraill. Rydyn ni'n gofyn i bob plaid a phob ymgeisydd ymrwymo i'n helpu ni i sicrhau gwir gydraddoldeb, lle caiff pawb ei dderbyn yn ddieithriad, pwy bynnag ydyn nhw, ble bynnag maen nhw.