Dweud eich Dweud

Dweud eich Dweud yw eich cyfle chi i ddylanwadu ar y gwasanaethau cyhoeddus sy'n effeithio arnoch chi.

Dweud eich Dweud yw eich cyfle chi i ddylanwadu ar y gwasanaethau cyhoeddus sy'n effeithio arnoch chi. Rydyn ni eisiau dod â phobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws a darparwyr gwasanaethau at ei gilydd er mwyn trafod sut gallwn ni gyd wella gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru. Cewch gyfle hefyd i ddysgu am y gwaith cydraddoldeb ac amrywiaeth sy'n digwydd yn barod a sut gallech chi ddod yn rhan ohono.

Fydd Stonewall Cymru, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, yn cynnal nifer o ddigwyddiadau ledled Cymru yn ystod 2015 a 2016. Fydd eich adborth a’ch profiadau chi wedyn yn bwydo mewn i’n gwaith ni i wella’r gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol, addysg, tai a chyfiawnder troseddol rydych chi’n eu defnyddio ac yn dibynnu arnynt. 


Y digwyddiadau Dweud eich Dweud nesaf fydd:

Digwyddiad Dweud eich Dweud Stonewall Cymru
Caerdydd
 

Dydd Iau y 19eg o fis Chwefror
2 – 4pm

Tŷ Cambria, 29 Heol Casnewydd, Cardiff, CF24 0TP

Cefnogwyd yn garedig gan Cyfoeth Naturiol Cymru

I gadw lle cofrestrwch yma os gwelwch yn dda.

Digwyddiad Dweud eich Dweud Stonewall Cymru
Bae Colwyn

Dydd Iau y 5ed o fis Mawrth
6 – 8pm

Glan Y Don, Abergele Road, Colwyn Bay, Clwyd LL29 8AW

Cefnogwyd yn garedig gan Heddlu Gogledd Cymru

I gadw lle cofrestrwch yma os gwelwch yn dda.


I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â cymru@stonewallcymru.org.uk

NW1


(ni fydd yn cael ei arddangos)

(i ymddangos ar y dudalen hon)

(i ymddangos ar y dudalen hon)
 

 

E-gylchlythyr cofrestru


Banc gwybodaeth