Mae swyddfa Gogledd Cymru wedi symud

Ar 8fed Rhagfyr 2008 symudodd swyddfa Stonewall Cymru yng ngogledd Cymru i ymuno gyda Rhwydwaith Cydraddoldeb Hil Gogledd Cymru ym Mhenmaenmawr, Conwy.

Gellir cysylltu gyda Jenny Porter, y Swyddog Cyswllt Cymunedol drwy ffonio 01492 622202, mae'r cyfeiriad e-bost, rhif symudol a ffacs yn aros yr un fath.

CYFEIRIAD NEWYDD:

Y Ganolfan Cydraddoldeb
Ffordd Bangor
Penmaenmawr
Conwy LL34 6LF

RHIF FFÔN NEWYDD:  01492 622202

symudol: 07958 137350
ffacs: 07092 333962
e-bost: jenny.porter@stonewallcymru.org.uk


(ni fydd yn cael ei arddangos)

(i ymddangos ar y dudalen hon)

(i ymddangos ar y dudalen hon)
 

E-gylchlythyr cofrestru


Banc gwybodaeth