Stonewall yn lansio Gwasanaeth Gwybodaeth newydd sbon

Llinell Wybodaeth am ddim i wasanaethu'r gymuned hoyw a lesbiaidd

Mae Stonewall wedi lansio llinell ffôn rhad ac am ddim - 08000 50 20 20 - i ymateb i gwestiynau sydd gan bobl am faterion hoyw, lesbiaidd a deurywiol. Mae'r gwasanaeth newydd, gyda chefnogaeth Cronfa Loteri Fawr, yn ymateb i dwf enfawr mewn galwadau am gyngor benodol hoyw a gwybodaeth am statws bobl lesbiaidd a hoyw.

Meddai Ben Summerskill, Prif Weithredwr Stonewall: 'Mae Stonewall wedi lobio'n llwyddiannus am newidiadau cyfreithiol sylweddol yn y blynyddoedd diweddar, sydd er lles i bobl lesbiaidd a hoyw ac yn eu hamddiffyn mewn cymaint o ffyrdd. Golyga hyn bod yr hawliau yr ydym yn eu mwynhau heddiw yn newydd iawn ac mae pobl yn aml angen eglurhad am eu sefyllfa. Mae ehangu ein gwasanaeth gwybodaeth ymhellach yn rhan o ymrwymiad Stonewall i addysgu pobl am statws cyfreithiol newydd 3.6 miliwn o bobl hoyw Prydain.'     

Ychwanegodd y Swyddog Gwybodaeth, Helen Ward, sy'n cynnal y gwasanaeth: 'Gallwn hefyd eich cyfeirio at gyngor cyfreithiol, a dosbarthu ffeithiau ac arweiniad ar bob mater sy'n effeithio ar fywydau pobl lesbiaidd a hoyw - o bartneriaethau sifil a magu plant i dai ac iechyd, yn ogystal â phopeth yn y canol. Hefyd, gallwn gyfeirio galwadau at gannoedd o sefydliadau arbenigol a rhanbarthol eraill a all helpu.'

Yn 2007, derbyniodd Stonewall dros 5,000 o ymholiadau ffôn, a derbyniodd y wefan www.stonewall.org.uk 1.2 miliwn o ymwelwyr. Mae'r ddau ffigwr yn cynrychioli twf bedair gwaith drosodd ers 2002.

'Felly beth bynnag yr ydych angen ei wybod,' meddai Helen Ward, 'ffoniwch 08000 50 20 20 ac fe gyfeiriwn ni chi at y lle cywir.'

Mae 08000 50 20 20 ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9.30am a 5.30pm. Gallwch hefyd gysylltu â Gwasanaeth Gwybodaeth Stonewall ar info@stonewall.org.uk 


(ni fydd yn cael ei arddangos)

(i ymddangos ar y dudalen hon)

(i ymddangos ar y dudalen hon)
 

E-gylchlythyr cofrestru


Banc gwybodaeth