Stonewall Cymru yn hwyluso datblygiad rhwydweithio hoyw gyfeillgar ym Merthyr Tudful

Mae Prosiect LHD Merthyr yn ceisio cynyddu rhwydweithio rhwng pobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol (LHD) sy'n byw yn ardal Merthyr. Mae'n cynnal nifer o gyfarfodydd lleol ac yn darparu gwybodaeth ar ddigwyddiadau cymdeithasol a mynediad at wasanaethau lleol drwy grwp Google a thudalen Facebook.

Meddai Jenny Porter, Swyddog Cyswllt Cymunedol Stonewall Cymru "Dyma gyfle gwych i bobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol Merthyr, gan eu bod wedi dweud eu bod yn teimlo'n ynysig ac yn anniogel yn yr ardal hon. Rydym eisoes wedi cynnal rhai cyfarfodydd yng Nghanolfan Gweithredu Gwirfoddol Merthyr Tudful er mwyn cysylltu gyda phobl."

Dydd Llun 21ain Ebrill, byddwn yn cynnal cyfarfod ar gyfer cynrychiolwyr darparwyr gwasanaethau lleol megis Cyngor Merthyr Tudful, Cymunedau yn Gyntaf, asiantaethau iechyd a chymunedol a Huw Lewis, Aelod Cynulliad Merthyr Tydfil a Rhymni, i glywed am y materion sy'n codi ar gyfer pobl leol lesbiaidd, hoyw a deurywiol ym Merthyr.

Am fwy o wybodaeth am ymuno gyda'r grwp google neu fynychu digwyddiad, cysylltwch â Jenny Porter, Swyddog Cyswllt Cymunedol Stonewall Cymru, ar 0845 4569823 neu jenny.porter@stonewallcymru.org.uk neu ewch at grwp Facebook Gay-friendly-in-Merthyr.


(ni fydd yn cael ei arddangos)

(i ymddangos ar y dudalen hon)

(i ymddangos ar y dudalen hon)
 

E-gylchlythyr cofrestru


Banc gwybodaeth