Cynhadledd Stonewall Cymru 2008

Cynhelir ein Cynhadledd Flynyddol ar ddydd Sadwrn 19 Ebrill yng Ngregynog, y Drenewydd.

Thema'r gynhadledd yw "Ymgysylltu gyda'r Gymuned LHD". Bydd y Gynhadledd gyffrous ac ymarferol hon yn cynnig sgiliau a gwybodaeth angenrheidiol er mwyn cyfranogi mewn ymgyrchoedd lleol a sicrhau bod pobl ddylanwadol yn clywed eich llais a'ch barn. 

Mae'r manylion yn cael eu cadarnhau ar hyn o bryd, ond er mwyn nodi eich diddordeb anfonwch e-bost at cymru@stonewallcymru.org.uk 

Ewch at www.stonewallcymru.org.uk/cynhadledd2008  i gael y newyddion diweddaraf.


(ni fydd yn cael ei arddangos)

(i ymddangos ar y dudalen hon)

(i ymddangos ar y dudalen hon)
 

E-gylchlythyr cofrestru


Banc gwybodaeth