Closiwch at Stonewall Cymru

eFwletin Stonewall Cymru

Sicrhewch eich bod yn derbyn y wybodaeth ddiweddaraf am newyddion, digwyddiadau ac ymgyrchoedd Stonewall Cymru ledled Cymru drwy danysgrifio i eFwletin newydd Stonewall Cymru.

Bydd tanysgrifwyr yn cael gwybod sut i gyfranogi yng ngwaith Stonewall Cymru yn ogystal â chlywed yn uniongyrchol am ein gweithgareddau codi arian, cyfleoedd gwirfoddoli a digwyddiadau gan grwpiau LHD eraill ledled Cymru. Bydd yr eFwletin yn cael ei ddosbarthu bob chwarter.

Mae tanysgrifio'n hawdd! Anfonwch e-bost gyda'ch enw llawn, eich ardal a'ch cyfeiriad e-bost at cymru@stonewallcymru.org.uk ac fe ychwanegwn eich enw at ein bas data eFwletin!

Eisiau hysbysu eich cyfeillion? Anfonwch y cysylltiad hwn atynt - www.stonewallcymru.org.uk/efwletin 

*Ni fydd tanysgrifio i eFwletin Cymru yn effeithio ar eich tanysgrifiad i eFwletin Stonewall UK.


(ni fydd yn cael ei arddangos)

(i ymddangos ar y dudalen hon)

(i ymddangos ar y dudalen hon)
 

E-gylchlythyr cofrestru


Banc gwybodaeth