Swyddog Stonewall Cymru yn ennill gwobr amrywiaeth Gogledd Cymru

Cafodd gwaith Jenny Porter, Swyddog Cyswllt Cymunedol Stonewall Cymru, ei gydnabod yr wythnos hon yn Seremoni Wobrwyo Gwirfoddolion a Chyfiawnder Bwrdd Cyfiawnder Troseddol Gogledd Cymru.  Derbyniodd Jenny Dystysgrif mewn cydnabyddiaeth o ymrwymiad arbennig at amrywiaeth am ei gwaith yn taclo materion troseddau casineb homoffobaidd. Mae'n gweithio'n agos gyda'r Heddlu ac asiantaethau cyfiawnder troseddol ledled Cymru er mwyn datblygu strategaethau sy'n taclo troseddau casineb homoffobaidd, a chodi hyder y gymuned lesbiaid, hoyw a deurywiol (LHD) yn y broses o wneud adroddiadau am droseddau casineb homoffobaidd.

Cafodd Jenny a dau Swyddog Amrywiaeth Heddlu Gogledd Cymru hefyd eu henwebu am Unigolyn sydd wedi dangos Ymroddiad Arbennig at Amrywiaeth.  Meddai enillydd y wobr, Gwyn Parry, Swyddog Amrywiaeth yr Adran Orllewinol, "Diolch i waith Jenny a Stonewall Cymru, mae'r adroddiadau am droseddau casineb homoffobaidd yn yr Adran Orllewinol wedi cynyddu'n sylweddol."

Meddai Gruffudd Jones, Cyd-Gadeirydd Stonewall Cymru, "Mae gwaith cyswllt cymunedol Jenny yn ganolog wrth weithredu polisïau.  Mae'r Swyddfa Gartref yn amcangyfrif bod 90% o droseddau casineb homoffobaidd heb gael eu hadrodd na'u herlyn.  Felly mae'n hanfodol i'r Heddlu ac asiantaethau diogelwch eraill gydweithio er mwyn codi hyder ymysg pobl LHD i wneud adroddiadau am droseddau casineb."

Cynhaliwyd y Seremoni Wobrwyo gan Fwrdd Cyfiawnder Troseddol Gogledd Cymru mewn partneriaeth gyda Banc Barclays a gyda chefnogaeth Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru ac Uchel-Siryf Gwynedd a Chlwyd. Mae'r Gwobrau'n cydnabod a dathlu'r cyfraniad arbennig sy'n cael ei wneud gan wirfoddolion, sy'n cefnogi gwaith y System Cyfiawnder Troseddol, a staff sy'n cynorthwyo i wneud Gogledd Cymru yn le mwy diogel i ni i gyd.


(ni fydd yn cael ei arddangos)

(i ymddangos ar y dudalen hon)

(i ymddangos ar y dudalen hon)
 

E-gylchlythyr cofrestru


Banc gwybodaeth