Stonewall Cymru yn symud swyddfa

Ar ddydd Mercher 19eg Medi symudodd swyddfa Stonewall Cymru yng Nghaerdydd i adeilad newydd.

O’r dyddiad hwn ymlaen, cyfeiriad swyddfa Caerdydd yw:

3ydd llawr

Transport House

1 Heol y Gadeirlan

Caerdydd

CF11 9SB.

 

Mae ein rhif ffôn yn aros yr un fath: 02920 237744

Yn anffodus nid oes gennym gyfleusterau ffacs wrth symud

Mae ein cyfeiriad e-bost yn aros yr un fath: Cymru@stonewallcymru.org.uk 

Yn ystod y broses o symud, efallai y byddai’n haws i chi gysylltu gyda’n swyddfa ym Mangor ar 01248 370082


(ni fydd yn cael ei arddangos)

(i ymddangos ar y dudalen hon)

(i ymddangos ar y dudalen hon)
 

E-gylchlythyr cofrestru


Banc gwybodaeth