Sioe deithiol Blwyddyn Ewropeaidd Cyfle Cyfartal i Bawb 2007 yn ymweld â De Cymru

Bydd cerbyd cyfathrebu Llywodraeth Cynulliad Cymru yn ymweld â Charnifal Abertawe, ddydd Sadwrn 25 Awst a'r Mardi Gras, ddydd Sadwrn 1 Medi fel rhan o Flwyddyn Ewropeaidd Cyfle Cyfartal i Bawb. Os oes diddordeb gennych mewn cymryd rhan, neu os ydych yn dymuno cael rhagor o wybodaeth am y Flwyddyn, galwch draw i'n gweld yn ein cerbyd.

Fel rhan o ymgyrch Llywodraeth Cynulliad Cymru ar gyfer codi ymwybyddiaeth ac ennyn diddordeb y cyhoedd, bydd y cerbyd yn ymweld â Charnifal Abertawe a Mardi Gras Caerdydd er mwyn hyrwyddo cydraddoldeb, amrywiaeth a hawliau dynol. Mae'r sioe deithiol yn gyfle i chi ddysgu mwy am y gwasanaethau sydd ar gael ynghyd â sut i gael gafael arnynt, yn ogystal â sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed.

Dewch i'r cerbyd i ddysgu mwy am sut y mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn hyrwyddo Blwyddyn Ewropeaidd Cyfle Cyfartal i Bawb a'r hyn y mae'n ei olygu i chi. 

Yng Ngharnifal Abertawe bydd perfformiadau theatr ar y stryd. Mae'r perfformiadau yn rhai rhyngweithiol ac maent yn ceisio herio rhagfarnau o flaen cynulleidfa - dewch i gymryd rhan a chwarae'r gêmau amrywiaeth a stereoteipio! 

Dyma a ddywed rhai o'r ymwelwyr am y sioe deithiol a'r perfformiadau theatr ar y stryd:

"Rhoddwyd llawer iawn o wybodaeth i mi yn y cerbyd"

"Yr oedd y perfformiadau yn dda iawn, yr oeddent yn ysgogi pobl i  feddwl am wahanol faterion"

"Yr oedd y gêmau yn llawer o hwyl ac wedi fy ngorfodi i feddwl am amrywiaeth a stereoteipio"

I gael rhagor o wybodaeth am y digwyddiadau, cliciwch ar y dolenni isod:
Carnifal Abertawe  http://www3.swansea.gov.uk/cmsi/info/whattodo/event_detail.asp?ID=3748 (Mynediad di-dâl) 

Mardi Gras Caerdydd
http://www.cardiffmardigras.co.uk/ (Mynediad di-dâl)

I gael rhagor o wybodaeth am y Flwyddyn Ewropeaidd Cyfle Cyfartal i Bawb, cysylltwch â Nashima Begum drwy ffonio 029 2082 1677.  I gael rhagor o wybodaeth am y digwyddiadau cysylltwch â'r trefnwyr.


(ni fydd yn cael ei arddangos)

(i ymddangos ar y dudalen hon)

(i ymddangos ar y dudalen hon)
 

E-gylchlythyr cofrestru


Banc gwybodaeth