Stonewall Cymru yn penodi cyfarwyddydd newydd i arwain cydraddoldeb hoyw yng Nghymru.

Penodwyd Liz Morgan yn Gyfarwyddydd Stonewall Cymru. Bydd Liz yn arwain y gwaith o hyrwyddo cydraddoldeb lesbiaid, hoyw a deurywiol (LHD) ledled Cymru.

Mae gan Liz wybodaeth helaeth am gydraddoldeb ac amrywiaeth, ac mae’n ymuno â Stonewall Cymru o Gyngor Caerdydd lle’r oedd yn Swyddog Amrywiaeth ar gyfer Gwasanaethau Oedolion, a chyn hynny yn Brif Ymgynghorydd Cydraddoldeb yr Adran Adnoddau Dynol. Gwasanaethodd Liz hefyd am chwe mis fel Cyfarwyddydd Dros Dro Stonewall Cymru.

Meddai Liz Morgan, ‘Rwyf wrth fy modd o gael ymuno gyda Stonewall Cymru ar gyfnod cyffrous i gydraddoldeb lesbiaid a hoyw yng Nghymru.  Rydym wedi cael llwyddiannau enfawr yn ddiweddar.  Ond tra bod plant lesbiaidd a hoyw yn rhy ofnus i fynd i’r ysgol a gweithwyr hoyw yn destun sbort mewn swyddfeydd, mae gennym dipyn o waith i’w wneud o hyd. Edrychaf ymlaen at y sialensiau sydd o’n blaen.”

Mae Liz yn siarad Cymraeg yn rhugl ac roedd yn ymgeisydd yn rownd derfynol Dysgwr y Flwyddyn yn 2002.

Mae Liz yn adnabyddus ac yn cael ei pharchu yn y Gymuned LHD, yn dilyn ei gwaith fel Cyfarwyddydd Cymunedol Mardi Gras Caerdydd-Cymru, cadeirydd Prosiect Canolfan yr Enfys a Chadeirydd cyntaf erioed Rhwydwaith Lesbiaid Hŷn Cymru.

Ychwanegodd Liz, “Mae fy ngwybodaeth a’m dealltwriaeth o’r gymuned LHD yn golygu y bydd holl weithgaredd Stonewall Cymru yn gwella bywydau pobl LHD ledled Cymru.”


(ni fydd yn cael ei arddangos)

(i ymddangos ar y dudalen hon)

(i ymddangos ar y dudalen hon)
 

E-gylchlythyr cofrestru


Banc gwybodaeth