Stonewall Cymru yn lansio Adroddiad Cynhadledd Ochr yn Ochr Stonewall Cymru 2007, sy’n edrych ar ffyrdd o gynyddu hyder wrth wneud adroddiad am drosedd casineb homoffobaidd.

Cynhaliwyd y Gynhadledd ar 31ain Mawrth yn Abertawe, ac fe fynychodd bobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol (LHD) a chynrychiolwyr o’r heddlu, Gwasanaeth Erlyn y Goron a Chymorth i Ddioddefwyr o bob cwr o Gymru.

Rhoddodd gyfle i bobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol glywed am yr hyn y mae asiantaethau cyfiawnder troseddol yn ei wneud i wynebu troseddau casineb homoffobaidd, a chynnig awgrymiadau am ffyrdd i gynyddu hyder yn y broses o wneud adroddiadau.

Cafodd ei ddisgrifio gan un cynadleddwr fel: “Cyfle gwych i ddysgu mwy a rhwydweithio gyda chyrff cyhoeddus, unigolion tebyg eu meddwl, gan uno er mwyn canolbwyntio ar fater pwysig sy’n cael ei rannu gan gymaint o bobl amrywiol!”

Meddai Jenny Porter, Swyddog Cyswllt Cymunedol Stonewall
 Cymru “Roedd yn ddiwrnod ardderchog, ac mae wedi cynhyrchu nifer o argymhellion ar gyfer y camau nesaf i ddatblygu partneriaethau a chynyddu hyder a nifer yr adroddiadau am droseddau casineb homoffobaidd.”

Cliciwch yma i ddarllen Adroddiad Cynhadledd Ochr yn Ochr, a’r Argymhellion am y Camau Nesaf ar gyfer yr Heddlu, Gwasanaeth Erlyn y Goron, Cymorth i Ddioddefwyr a phobl LHD


(ni fydd yn cael ei arddangos)

(i ymddangos ar y dudalen hon)

(i ymddangos ar y dudalen hon)
 

E-gylchlythyr cofrestru


Banc gwybodaeth