Stonewall Cymru yn lansio canllaw nwyddau a gwasanaethau' newydd i bobl lesbiaid a hoyw

Heddiw mae Stonewall Cymru yn lansio canllaw dwyieithog i'r amddiffyniad newydd i bobl lesbiaid, hoyw  a deurywiol (LHD) ym maes nwyddau a gwasanaethau. Wedi'i noddi gan Lloyds TSB, mae canllaw 'Lliw Eich Arian' yn esbonio'r cyfan sydd angen i bobl lesbiaid a hoyw ledled Cymru ei wybod am y rheoliadau newydd.

Daeth Rheoliadau'r Ddeddf Cydraddoldeb (Cyfeiriadedd Rhywiol) 2007 i rym ar 30 Ebrill ac mae'n gwneud camwahaniaethu wrth ddarparu nwyddau a gwasanaethau yn anghyfreithlon, gan gynnwys gofal iechyd, gwestai, tai ac addysg. Am y tro cyntaf ni fydd yn rhaid i bobl lesbiaid a hoyw ddioddef cael eu gwrthod neu eu trin yn annheg o achos dim mwy na'u cyfeiriadedd rhywiol; gan olygu os oes nwyddau a gwasanaethau yn cael eu cynnig, bod hawl gan bobl lesbiaid a hoyw i'w derbyn.

Meddai Matthew Batten, Swyddog Polisi a Materion Cyhoeddus Stonewall Cymru 'Bydd yr amddiffyniad hwn yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i bobl lesbiaid a hoyw ledled Cymru.

"Rydym wedi clywed am rhai achosion gwarthus o gamwahaniaethu yng Nghymru. Gwrthodwyd prawf ceg y groth i un fenyw gan ei bod yn lesbiad.  Yn amlwg achosodd hyn bryder a phoen meddwl sylweddol iddi. Clywsom hefyd gan ddau ddyn a wrthodwyd mewn parc gwyliau am y rheswm eu bod yn gwpwl o'r un rhyw. Mae'r dyddiau lle mae gwasanaethau sylfaenol megis gofal iechyd yn cael ei wrthod i bobl hoyw, neu eu bod yn cael eu gwrthod rhag derbyn llety gwyliau, bellach ar ben, diolch byth."

Ychwanegodd Matthew Batten, "Rydym am sicrhau bod pawb yn ymwybodol o'r newidiadau hyn i'r gyfraith, a darparu atebion i rai o'r cwestiynau ymarferol sydd gan bobl."

Meddai Mike Fairey, Dirprwy Brif Weithredwr Grwp Lloyds TSB: "Mae cefnogaeth Lloyds TSB i ganllaw Stonewall i'r amddiffyniad newydd ar gyfer pobl hoyw yn adlewyrchu ein ymrwymiad i wynebu diddordebau pobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol sy'n staff, cwsmeriaid a'r gymuned ehangach yr ydym yn eu gwasanaethu. Rydym yn falch o fedru arddangos ein ymrwymiad drwy ein gwaith gyda Stonewall."

Bydd y canllaw 12-tudalen newydd yn cael ei ddosbarthu ledled Cymru drwy gannoedd o ganolfannau gan gynnwys llyfrgelloedd, canolfannau lesbiaidd  a hoyw, swyddfeydd Cyngor ar Bopeth a grwpiau cymunedol. Mae fersiwn ar gael ar y wefan - cliciwch yma. 


(ni fydd yn cael ei arddangos)

(i ymddangos ar y dudalen hon)

(i ymddangos ar y dudalen hon)
 

E-gylchlythyr cofrestru


Banc gwybodaeth