Stonewall Cymru yn annog pobl lesbiaidd a hoyw: 'Defnyddiwch eich Pleidlais'

Mae Stonewall Cymru yn lansio ymgyrch 'Defnyddiwch eich Pleidlais' i annog pobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol (LHD) yng Nghymru i bleidleisio yn etholiadau Cynulliad Cymru'r mis nesaf.

Cynlluniwyd cardiau post dwyieithog i annog pobl lesbiaidd a hoyw na fyddent efallai'n pleidleisio fel arfer i ddefnyddio'u pleidlais yn ddoeth ac i holi darpar ymgeiswyr am eu hymrwymiad tuag at gydraddoldeb hoyw. Yn ymddangos ar y cardiau post hefyd mae 'maniffesto' pum pwynt ar gyfer etholiadau Cymru 2007, sy'n cynnwys taclo bwlio homoffobaidd a throseddau casineb homoffobaidd fel mater o flaenoriaeth a chael gwasanaethau cyhoeddus sy'n bodloni anghenion pobl LHD.

Gall pleidleiswyr lesbiaidd a hoyw anfon y cardiau post hyn at ymgeiswyr i gael gwybod beth yw eu safbwynt ar faterion allweddol.

Dywed Matthew Batten, Swyddog Polisi a Materion Cyhoeddus Stonewall Cymru, "Rydym yn annog pleidleiswyr lesbiaidd a hoyw yng Nghymru i bleidleisio dros ymgeisydd sy'n gallu gwneud gwahaniaeth gwirioneddol."

Mae deunyddiau ymgyrchu ar gael i'w llwytho i lawr o dudalen we Etholiad 2007 Stonewall Cymru, a fydd yn rhoi'r newyddion diweddaraf am ddatblygiadau ymgyrchu diweddar i bobl LHD, a chefnogwyr. Am fwy o wybodaeth, ewch i: www.stonewallcymru.org.uk/etholiadau2007


(ni fydd yn cael ei arddangos)

(i ymddangos ar y dudalen hon)

(i ymddangos ar y dudalen hon)
 

E-gylchlythyr cofrestru


Banc gwybodaeth