Stonewall Cymru yn dathlu pleidlais Ty'r Arglwyddi dros gydraddoldeb hoyw

Mae Stonewall Cymru wrth eu bodd gyda phleidlais Tŷ'r Arglwyddi yn hwyr neithiwr dros gyflwyno amddiffyniad newydd rhag camwahaniaethu yn erbyn pobl hoyw.

Pleidleisiodd Arglwyddi o 168 pleidlais i 122 o blaid y rheoliadau, rhan o'r Ddeddf Cydraddoldeb newydd, a fydd nawr yn cael ei gyflwyno ar 30 Ebrill. Bydd yn gwneud camwahaniaethu yn erbyn pobl lesbiaidd a hoyw yn anghyfreithlon wrth ddarparu gwasanaethau o ofal iechyd i ystafelloedd gwesty.

Meddai Matthew Batten, Swyddog Polisi a Materion Cyhoeddus Stonewall Cymru: "Rydym yn falch iawn bod yr arglwyddi wedi cefnogi cydraddoldeb i bobl lesbiaidd a hoyw mor bendant. Roedd yr ymgyrch sarhaus, ariannog, i wrthwynebu'r amddiffyniad hwn, sydd dirfawr ei angen, wedi disgyn i safon annymunol iawn, fel y gwelwyd ger y Senedd ddoe gyda phlant bach chwech, saith ac wyth oed yn cael eu gwthio i chwifio arwyddion gwrth-hoyw. Mae wedi ein hatgoffa am y rhagfarn sy'n parhau i fodoli ym Mhrydain ac yn fwy o dystiolaeth o'r angen am yr amddiffyniad newydd hwn."

"Edrychwn ymlaen at weld y rheoliadau yn dod i rym. Byddant yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl lesbiaidd a hoyw yng Nghymru."

Mae Rheoliadau Deddf Cydraddoldeb (Cyfeiriadedd Rhywiol) 2007 yn ei gwneud yn anghyfreithlon camwahaniaethu wrth ddarparu nwyddau, adnoddau a gwasanaethau ar sail cyfeiriadedd rhywiol. Mae asiantaethau mabwysiadu wedi'u heithrio rhag y rheoliadau hyd at Rhagfyr 2008. Cyflwynodd Stonewall y gwelliannau drafft am y newidiadau hyn am y tro cyntaf ym Mawrth 2005.


(ni fydd yn cael ei arddangos)

(i ymddangos ar y dudalen hon)

(i ymddangos ar y dudalen hon)
 

E-gylchlythyr cofrestru


Banc gwybodaeth