Siaradwch Allan! Sgwrs Fyw ar y We, dydd Mawrth 21 Tachwedd

Sgwrs Fyw ar y We ar www.credu.co.uk
Dydd Mawrth 21 Tachwedd, 12 o'r gloch y p'nawn tan 6 yr hwyr 

  • Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol neu'n cwestiynu eich rhywioldeb?

  • Yn dioddef bwlio gwrth-hoyw yn yr ysgol?

  • Eisiau sgwrs gyda phobl a all eich helpu i ymdrin ag agweddau gwrth-hoyw?

Am gyngor a chefnogaeth, gallwch gymryd rhan mewn sgwrs fyw ar y we gyda Matt (Stonewall Cymru), Debbie (Llinell-gymorth LHDT Cymru) a Llinell-gymorth y Plant ar ddydd Mawrth 21 Tachwedd o 12 o'r gloch y p'nawn tan 6 yr hwyr yn www.credu.co.uk 

Sut i gymryd rhan

I fynd i mewn i'r 'Stafell Sgwrsio, mae angen i chi fod wedi cofrestru ar safwe Credu

  • Ewch i www.credu.co.uk a chliciwch ar 'Register Here' yn y VIP Panel

  • Unwaith y byddwch chi wedi cofrestru cliciwch ar Spotlight yna Chatterbox

Am wybodaeth bellach cysylltwch â Lynnethomas@canllaw-online.com neu ffoniwch 029 2088 7868.  Neu gallwch gysylltu â Matthew Batten ar 029 2023 7744 neu anfon e-bost at matthew.batten@stonewall.org.uk 


(ni fydd yn cael ei arddangos)

(i ymddangos ar y dudalen hon)

(i ymddangos ar y dudalen hon)
 

E-gylchlythyr cofrestru


Banc gwybodaeth