Lansio arolwg newydd o ofal iechyd hoyw yng ngogledd a chanolbarth Cymru

Mae prosiect gofal iechyd Stonewall Cymru, Tu Mewn Tu Allan, yn lansio arolwg sylweddol newydd o anghenion gofal iechyd pobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol (LHD) yng ngogledd a chanolbarth Cymru. Dyma'r arolwg cyntaf yng Nghymru i ymchwilio i brofiadau gofal iechyd y gymuned hoyw yng ngogledd a chanolbarth Cymru. Lluniwyd yr arolwg yn gyfangwbl gan bobl LHD eu hunain.

Meddai Jenny Porter, Swyddog Cyswllt Cymunedol Stonewall Cymru, 'Mae prosiect Tu Mewn Tu Allan yn rhan hanfodol o'n gwaith ymgyrchu parhaus er mwyn sicrhau bod pob person lesbiaidd, hoyw a deurywiol yn derbyn triniaeth deg.'

Ychwanegodd Jenny Porter, 'Rydym yn dal i glywed am enghreifftiau o wrthod profion ceg y groth i lesbiaid o achos eu rhywioldeb, a dynion hoyw yn ofni dod allan wrth eu meddyg rhag ofn iddynt eu hanfon i gael prawf HIV/AIDS - am eu bod yn hoyw. Bydd canfyddiadau'r arolwg yn rhoi darlun clir o'r materion sy'n codi i bobl LHD mewn sefyllfaoedd gofal iechyd, ac yn ysgogi ein gwaith ymgyrchu yn y dyfodol.'

Mae Canolfan Cydraddoldeb a Hawliau Dynol GIC Cymru, ac aelodau o grŵp llywio o ystod o ddarparwyr gwasanaethau lleol yn cefnogi'r prosiect. Cyflwynir y canfyddiadau i Lywodraeth y Cynulliad a GIC Cymru yn y gwanwyn.

Er mwyn cymryd rhan yn yr arolwg ewch at www.stonewallcymru.org.uk 

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Jenny Porter ar 01248 370082, jenny.porter@stonewall.org.uk 

Nodiadau ar gyfer golygyddion

1. Stonewall Cymru yw grŵp ymgyrchu lesbiaidd, hoyw a deurywiol Cymru gyfan. www.stonewallcymru.org.uk


(ni fydd yn cael ei arddangos)

(i ymddangos ar y dudalen hon)

(i ymddangos ar y dudalen hon)
 

E-gylchlythyr cofrestru


Banc gwybodaeth