Cyfarfod yn yr Eisteddfod i wynebu anghenion pobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol Cymraeg eu hiaith

Mae Stonewall Cymru yn cynnal cyfarfod ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol ar ddydd Sadwrn 5 Awst am 1230 er mwyn trafod materion sy'n codi wrth fod 'allan' mewn cymunedau Cymraeg eu hiaith. Bydd y cyfarfod yn yr Eisteddfod yn gofyn a yw siaradwyr Cymraeg lesbiaidd, hoyw a deurywiol yng Nghymru yn derbyn triniaeth deg ym myd iechyd, tai, addysg a chyflogaeth ac fe fyddwn yn lansio Arolwg Lesbiaidd, Hoyw a Deurywiol Cymru Gyfan 2006, arolwg mwyaf Stonewall Cymru o fywyd lesbiaidd a hoyw yng Nghymru.

Bydd Adam Price AS yn trafod pwysigrwydd ymchwilio i anghenion pobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol, a bydd Helen Mary Jones AC yn tanlinellu rôl y Cynulliad i weithredu'r dulliau newydd o ddiogelu pobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol wrth ddarparu nwyddau, adnoddau a gwasanaethau.

Meddai Dr Alison Parken, Cyfarwyddydd, Stonewall Cymru, 'Mae ein cefnogwyr Cymraeg eu hiaith wedi dweud wrthym ei bod yn aml yn anodd cyrraedd at wasanaethau cynghori yn yr iaith o'ch dewis. Rydym hefyd yn gwybod bod diffyg iaith addas er mwyn trafod perthynas rhwng dau o'r un rhyw yn Gymraeg, a gall hyn olygu gorfod siarad am eich rhywioldeb yn Saesneg.  Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf gall fod yn anodd iawn ceisio esbonio eich anhenion.'

Ychwanegodd Dr Parken, 'Rydym yn falch iawn o gynnal cyfarfod a fydd yn siwr o fod yn addysgiadol ac yn agoriad llygad yn yr Eisteddfod Genedlaethol.'

Cynhelir y cyfarfod rhwng 1230 a 130 y prynhawn ym Mhafiliwn Sbardun. Darperir ychydig o fwyd bys a bawd.

Am fwy o wybodaeth: Cysylltwch â Matthew Batten, Swyddog Polisi a Materion Cyhoeddus ar 029 2023 7744 neu drwy ebost matthew.batten@stonewallcymru.org.uk

Nodiadau
1. Stonewall Cymru yw grŵp cydraddoldeb lesbiaidd, hoyw a deurywiol Cymru gyfan.


(ni fydd yn cael ei arddangos)

(i ymddangos ar y dudalen hon)

(i ymddangos ar y dudalen hon)
 

E-gylchlythyr cofrestru


Banc gwybodaeth