Cyhoeddi Cynhadledd Gweithle flynyddol gyntaf Stonewall Cymru

Mae Stonewall Cymru wedi cyhoeddi y bydd eu Cynhadledd Gweithle yn cael ei chynnal am y tro cyntaf ar 27 Medi 2010 yn y Novotel, Caerdydd. 

Bydd y digwyddiad diwrnod o hyd, y cyntaf o’i fath yng Nghymru, yn darparu cyfle i gyflogwyr ledled Cymru a gweddill Prydain weld enghreifftiau o arferion blaengar y cyflogwyr gorau er mwyn creu amgylchedd gwaith cynhwysol ar gyfer eu staff Lesbiaidd, Hoyw a Deurywiol.

Bydd y digwyddiad yn cynnwys anerchiadau gan siaradwyr proffil uchel. Hefyd bydd cyfres o sesiynau am destunau a nodwyd fel meysydd allweddol ar gyfer datblygiad ym Mynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle Stonewall 2010, a chyflwyniadau gan rai o’r 100 Prif Gyflogwr a ddangosodd arfer da yn y meysydd hyn. Bydd y sesiynau yn cynnwys meysydd allweddol polisi ac arfer, megis Grwpiau Rhwydwaith Gweithwyr LHD, Crefydd a Chyfeiriadedd Rhywiol, ac ymgysylltiad cymunedol.

 Am fwy o wybodaeth neu i ddangos diddordeb, cysylltwch â Dean Lloyd ar 02920 237 761 neu anfonwch ebost at dean.lloyd@stonewallcymru.org.uk 


(ni fydd yn cael ei arddangos)

(i ymddangos ar y dudalen hon)

(i ymddangos ar y dudalen hon)
 

E-gylchlythyr cofrestru


Ymholiadau'r
cyfryngau


Yn ystod oriau swyddfa ffoniwch:
029 20 237744

Os oes gennych ymholiad brys ar ran y cyfryngau tu allan i oriau swyddfa, ffoniwch 07779 359 704

Os ydych yn newyddiadurwr ac yn dymuno ychwanegu eich enw at restr cysylltiadau cyfryngau Stonewall Cymru, cysylltwch gydag cymru@
stonewallcymru.org.uk