Stonewall Cymru yn cyhoeddi cynhadledd Gweithle cyntaf Cymruedia

Mae Stonewall Cymru, yr elusen cydraddoldeb hoyw, wedi cyhoeddi cynnwys amrywiol ar gyfer y gynhadledd Gweithle cyntaf yng Nghymru. Bydd y gynhadledd, ar ddydd Llun 27 Medi yn y Novotel Caerdydd, yn cynnwys areithiau gan Heddlu Dyfed Powys, IBM, Asiantaeth yr Amgylchedd a Chyngor Caerdydd.

 

Cynlluniwyd cynhadledd Cymru i gynorthwyo cyflogwyr i gael y perfformiad gorau gan eu staff lesbiaidd, hoyw a deurywiol (LHD). Ymysg y materion a fydd yn cael eu trafod yn y gynhadledd mae sut i ymgysylltu’n effeithiol gyda’r gymuned LHD, beth yw ystyr y Ddyletswydd Gyhoeddus yn Neddf Cydraddoldeb 2010 a’r ffordd y mae’n berthnasol i faterion LHD, sut i reoli unrhyw faterion o ran crefydd a chyfeiriadedd rhywiol, a’r ffordd y gall cyflogwyr bach hyrwyddo cydraddoldeb cyfeiriadedd rhywiol.
 
Yn ymuno â Stonewall Cymru fel prif siaradwyr mae:

  • Charlie Pattinson, Pennaeth Adnoddau Dynol Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru a Lloegr – enwyd yr Asiantaeth fel Cyflogwr Gorau Cymru yn rhestr Stonewall o’r 100 cyflogwr mwyaf hoyw-gyfeillgar ym Mhrydain, 2010.
  • Y Cynghorydd Rodney Berman, Arweinydd, Cyngor Caerdydd – enwyd y Cyngor yn Gyflogwr Wedi Gwella Fwyaf yng Nghymru yn 100 Cyflogwr Gorau 2010.
  • Dirprwy Brif Gwnstabl Jackie Roberts, Heddlu Dyfed Powys (Arweinydd Cymru gyfan dros Gydraddoldeb ac Amrywiaeth).
  • Peter Havelock, Partner, IBM – enwyd IBM fel Cyflogwr Gorau Stonewall 2010 ar y rhestr o 100 cyflogwr mwyaf hoyw-gyfeillgar ym Mhrydain.

‘Mae’n hanfodol i gyflogwyr ddenu a chadw’r dalent orau ar adegau anodd yn economaidd,’ meddai Dean Lloyd, Swyddog Gweithlu Stonewall Cymru. ‘Mae pobl yn perfformio’n well pan mae modd bod yn agored yn y gwaith, ac mae nifer o ffyrdd y gall cyflogwyr helpu.’
 
Am fwy o wybodaeth am Gynhadledd Gweithle Stonewall Cymru ewch at www.stonewallcymru.org.uk/cymruconference 

Nodiadau

1) Gellir llwytho rhestr 100 Cyflogwr Gorau Stonewall 2010 oddi ar www.stonewall.org.uk/wei. Mae wedi’i seilio ar gyflwyniadau cyflogwyr i’r Mynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle blynyddol, sef ymarfer meincnodi cenedlaethol Prydain sy’n dangos y cyflogwyr gorau ar gyfer pobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol.


(ni fydd yn cael ei arddangos)

(i ymddangos ar y dudalen hon)

(i ymddangos ar y dudalen hon)
 

E-gylchlythyr cofrestru


Ymholiadau'r
cyfryngau


Yn ystod oriau swyddfa ffoniwch:
029 20 237744

Os oes gennych ymholiad brys ar ran y cyfryngau tu allan i oriau swyddfa, ffoniwch 07779 359 704

Os ydych yn newyddiadurwr ac yn dymuno ychwanegu eich enw at restr cysylltiadau cyfryngau Stonewall Cymru, cysylltwch gydag cymru@
stonewallcymru.org.uk