Arweinwyr Cymru yn dweud

'Mae'n gwella. Heddiw'

Neges neges i bobl ifanc lesbiaidd, hoyw a deurywiol

Mae'r elusen lesbiaidd, hoyw a deurywiol Stonewall Cymru yn lansio sianel YouTube newydd heddiw gyda negeseuon oddi wrth arweinwyr y pedair plaid yng Nghymru.

 

Mae'r ymgyrch 'Mae'n gwella.Heddiw ' yn un sy'n dweud wrth bobl ifanc hynny nad oes rhaid iddynt aros am eu bywydau i wella - gallant fod yn wych yn awr.Mae'n cymryd ysbrysolaeth gan yr ymgyrch yn yr Unol Daleithiau sydd wedi denu negeseuon o gefnogaeth gan bobl fel yr Arlywydd Obama, Hillary Clinton, Christina Aguilera, Janet Jackson, a Justin Beiber.Yn y DU mae wedi denu cefnogaeth gan David Cameron, Sue Perkins, Brian Dowling, Clare Balding, Joe McElderry, Anthony Cotton, a llawer mwy.Mae'r lansiad heddiw yng Nghymru yn cynnwys arweinwyr y pedair plaid.

 

Prif Weinidog Cymru, ac arweinydd y Blaid Lafur Gymreig Carwyn Jones yn dweud "mae'n bwysig dros ben ein bod ni'n adeiladu cymdeiaths lle mae unigolion yn cael eu parchu, cymdeithas lle mae 'na cydraddoldeb ac wrth gwrs parch tuag at pobl. mae'n rhaid inni ddelio gyda homoffobia a bwlio o dan homoffobia."

 

Ychwanegodd Dirprwy Brif Weinidog Cymru ac Arweinydd Plaid Cymru Ieuan Wyn Jones, "mae gennych yr hawl i fod chi'ch hun, trwy herio bwlio me fedrwm ni wella pethau heddiw". 

 

Yn ei neges ef mae Arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig Nick Bourne yn dweud ei fod yn "falch o gefnogi yr hawl i bawb i fyw eu bywydau fel y gwelant yn dda".

 

Dywedodd Arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol Kirsty Williams yn dweud "Mae Cymru yn wlad wych i dyfu i fyny, ond gall fod yn ddiflas a brawychus os ydych yn dioddef o fwlio oherwydd eich rhywioldeb" ychwanegodd "os gallwch ddweud eich dweud, os gallwch chi ddod o hyd i gymorth.Rydym yn gwybod bod pethau yn wir yn gwella "  

 

Stonewall Cymru yn gobeithio ychwanegu negeseuon eraill o ffigurau cyhoeddus ac enwogion yn ogystal ag athrawon a phobl ifanc.  Dywedodd Andrew White, Cyfarwyddwr Stonewall Cymru "'gyda mwy o bobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol yn dod mas yn yr ysgol, mae disgyblion yn dod yn fwy amlwg nag erioed, rydym yn falch iawn fod arweinwyr Cymru wedi cefnogi ein ymgyrch" meddai "rydym yn gweithio gydag ysgolion, cyflogwyr a chymunedau ledled Cymru sy'n gwneud yn siŵr bod pethau yn gwella ar gyfer pobl hoyw a deurywiol lesbiaidd, heddiw.Gyda'n gilydd gallwn wir wneud iddo ddigwydd! "

 


(ni fydd yn cael ei arddangos)

(i ymddangos ar y dudalen hon)

(i ymddangos ar y dudalen hon)
 

E-gylchlythyr cofrestru


Ymholiadau'r
cyfryngau


Yn ystod oriau swyddfa ffoniwch:
029 20 237744

Os oes gennych ymholiad brys ar ran y cyfryngau tu allan i oriau swyddfa, ffoniwch 07779 359 704

Os ydych yn newyddiadurwr ac yn dymuno ychwanegu eich enw at restr cysylltiadau cyfryngau Stonewall Cymru, cysylltwch gydag cymru@
stonewallcymru.org.uk