Yn y Gwaith

Dysgwch fwy am gamwahaniaethu yn y gweithle a rhaglenni gweithle Stonewall Cymru.

At work

Hyrwyddwyr Amrywiaeth Stonewall Cymru 

Dysgwch fwy am adran Cymru o fforwm arfer da Prydain ar gyfeiriadedd rhywiol. 

100 Cyflogwr Gorau Stonewall 

100 cyflogwr gorau Stonewall ar gyfer Pobl Lesbiaidd, Hoyw a Deurywiol.

Cynhadledd Gweithle Stonewall Cymru 2015

Dysgwch fwy am  i’n cynhadledd gweithle - brif ddigwyddiad Cymru ar gyfer cydraddoldeb cyfeiriadedd rhywiol yn y gweithle. Gwahaniaethu yn y Gweithle

Beth i’w wneud os ydych wedi dioddef camwahaniaethu yn y gweithle.  

Starting Out Careers Guide 14/15
Canllaw Gyrfaoedd

A yw eich cyflogwr cyfredol neu gyflogwr posib yn aelod o Hyrwyddwyr Amrywiaeth. 

Engagement Guide thumbnail

Canllawiau Gweithle ac Cyflogaeth 

Gwybodaeth a chanllawiau i gyflogwyr.

 
Proud Employers

Y DU hoyw-gyfeillgar Chwilio am Swyddi


Gwybodaeth Cyflogaeth

Gwybodaeth gyffredinol ar faterion cyflogaeth yng Nghymru a gwasanaethau cynghori.