Addysg i Bawb 

Cael gwybod mwy am Stonewall ymgyrch i atal a mynd i'r afael â bwlio homoffobig mewn ysgolion

 

 

  

 

Cynradd 

Cael gwybod mwy am Stonewall Cymru weithio gydag ysgolion cynradd i osod y sylfeini ar gyfer cymdeithas heb wahaniaethu, a lle gall pawb fod yn eu hunain.  

Uwchradd

Cael gwybod mwy am waith Stonewall gydag ysgolion uwchradd a'r adnoddau sydd ar gael i helpu staff i atal a mynd i'r afael â bwlio homoffobig a siarad am lesbiaidd, hoyw a deurywiol yn y dosbarth.

Ieuenctid

Cael gwybod mwy am waith Stonewall gyda phobl ifanc, a sut i helpu os ydych yn weithiwr ieuenctid

Prifysgol

Stonewall Brifysgol Canllaw ar gyfer pawb lesbiaidd, myfyrwyr hoyw a deurywiol a phawb yn y canol. Bydd yn eich helpu i ddewis prifysgol a fydd yn eich croesawu ac yn eich cefnogi mewn bod yn chi eich hun.

Awdurdodau lleol

Trwy'r rhaglen Hyrwddwyr Addysg Stonewall yn cefnogi awdurdodau lleol wrth helpu eu hysgolion lleol atal a mynd i'r afael â bwlio homoffobig

Rhieni a Gofalwyr

Mae yna sawl ffordd rhieni a gofalwyr yn gallu sicrhau bod eu plant yn ddiogel rhag bwlio, yn teimlo eu bod yn cynnwys ac yn cael eu paratoi ar gyfer bywyd mewn cymdeithas amrywiol 

Addysg yng Nghymru

Cael gwybod mwy am yr ymgyrch i fynd i'r afael â homoffobia a bwlio homoffobig mewn ysgolion.

Adnoddau 

Archebwch neu llwythwch ein hadroddiadau a’n hadnoddau ymgyrchu i lawr, gan gynnwys Yr Adroddiad Athrawon, Yr Adroddiad Ysgol ac Mae rhai pobl yn hoyw, deliwch â’r peth.

 

Gwirfoddoli gyda Stonewall Cymru

Ymysg y cyfleoedd mae eiriolaeth gwrth fwlio homoffobaidd. 

   

Cais am Siaradwyr Stonewall Cymru

Mae Stonewall Cymru yn mynychu ystod o ddigwyddiadau, o hyfforddiant i siarad mewn cynadleddau a gyda grwpiau.