Stonewall Cymru | Our Mission
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran

Ein Cenhadaeth

Cenhadaeth Stonewall Cymru's yw i sicrhau cydraddoldeb cyfreithiol a chyfiawnder cymdeithasol i bobl deurywiol a thrawsrywiol lesbiaidd, hoyw yng Nghymru.

Ein nod yw helpu i greu Cymru lle gall pobl fod yn rhydd i fod yn nhw eu hunain, lle mae sefydliadau yn helpu i greu newid, lle mae agweddau'r cyhoedd yn gwella, lle mae rhagfarn yn cael ei herio, a lle mae deddfau yn amddiffyn pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws.

Rydyn ni'n hyrwyddo gwelliant cynaliadwy drwy bartneriaid busnes a chymunedol, modelau rôl a chynghreiriaid. Rydyn ni'n gwthio gwelliannau o ran darparu gwasanaethau drwy ddarparwyr ledled Cymru. Mae ein hymgyrchoedd a'n negeseuon yn cyrraedd ymhellach ac yn ddyfnach i mewn i gymunedau ac yn hyrwyddo agweddau cadarnhaol tuag at bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws. Rydyn ni'n gweithio gyda deddfwyr ac arweinwyr polisi i lunio fframwaith Cymru o hawliau i bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws.