Stonewall Cymru ar y pwysigrwydd o fynediad i’r cwricwlwm llawn | Cymru
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran

Stonewall Cymru ar y pwysigrwydd o fynediad i’r cwricwlwm llawn

Dywedodd Andrew White, Cyfarwyddwr Stonewall Cymru:

‘Croesawn ymrwymiad Llywodraeth Cymru i greu system addysg sy’n gynhwysol. Mae cynllun y Llywodraeth yn argyhoeddi fel cam addawol enfawr yn y cyfeiriad cywir sy’n adeiladu ar yr arfer da sydd eisoes yn bodoli yn ein hysgolion sy’n cyflawni’r gwaith yma yn effeithiol.

‘Mae Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb (ACaRh) cynhwysol ac effeithiol yn sicrhau bod pob person ifanc yn derbyn y wybodaeth maent eu hangen i gadw’n ddiogel, gwneud penderfyniadau gwybodus, cael perthnasau iachus a pharatoi am fywyd yng Nghymru yn yr 21ain ganrif. Rydym yn cefnogi cyflwyno Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb o safon, sy’n LHDT-gynhwysol ac sy’n orfodol ar gyfer pob person ifanc yng Nghymru. 

‘Gan edrych ymlaen, mae’n hanfodol bod ysgolion yn derbyn yr hyn y maent eu hangen ar gyfer addysgu ACaRh sy’n ateb gofynion pobl ifanc o bob cefndir. Golygir hyn bod angen i’r Llywodraeth neilltuo amser i ymgysylltu â rhieni a gwarchodwyr i egluro beth mae’r addysg yma yn ei gynnwys a pham ei fod mor bwysig. I wneud ACaRh yn realiti, maen hanfodol bod Llywodraeth Cymru yn buddosi mewn hyfforddiant ac adnoddau i baratoi athrawon ac ysgolion i wireddu addysg LHDT-gynhwysol o safon, rŵan ac yn y dyfodol.