Stonewall Survey 2017
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran
A trio of young people

Arolwg Stonewall 2017

Diolch am ddangos diddordeb mewn cymryd rhan – gallwch gychwyn yr arolwg trwy ddefnyddio’r botwm ar waelod y dudalen hon.

Beth yw pwrpas yr arolwg?

Os ydych chi’n

 • rhwng 11-19 mlwydd oed
 • yn lesbiaidd, yn hoyw, yn ddeurywiol neu'n draws, neu’n meddwl efallai eich bod chi
 • yn yr ysgol neu’r coleg yng Nghymru, Lloegr neu’r Alban (neu wedi gadael yn ddiweddar)

rydyn ni eisiau gwybod sut brofiad yw bywyd yng Nghymru i chi

 • Mae cwestiynau am yr ysgol neu'r coleg, bywyd cymdeithasol a bywyd adref, ac am bethau eraill, er enghraifft sut mae modelau rôl yn eich ysbrydoli ac eich cynlluniau ar gyfer y dyfodol.
 • Mae cwestiynau eraill hefyd amdanoch chi a lle rydych chi'n byw ac yn astudio.

Pwy sy'n cynnal yr arolwg a pham?

 • Mae'r arolwg yn cael ei gynnal ar ran Stonewall (sy’n ymgyrchu dros gydraddoldeb i bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws) gan ymchwilwyr yn y Ganolfan Ymchwil Teuluoedd ym Mhrifysgol Caergrawnt.
 • Bum mlynedd yn ôl, cynhaliodd Stonewall arolwg mawr am brofiadau pobl ifanc lesbiaidd, hoyw a deurywiol. Defnyddiodd Stonewall y wybodaeth i weithio er mwyn gwella pethau.
 • Bydd yr arolwg yma yn ffordd i ni ddarganfod beth sydd wedi newid a beth sydd angen ei wneud er mwyn gwella pethau. Am y tro cyntaf, bydd yr arolwg hefyd yn rhoi gwybodaeth i ni am brofiadau pobl ifanc draws.

Ydy'r arolwg yn ddienw?

 • Ydy – fyddwn ni ddim yn gofyn am eich enw nac unrhyw wybodaeth a fyddai'n datgelu pwy ydych chi.
 • Dim ond ymchwilwyr ym Mhrifysgol Caergrawnt fydd yn gweld eich ymatebion unigol.
 • Efallai y byddwn ni'n defnyddio dyfyniadau o'ch ymatebion ond fydd dim modd eich adnabod mewn unrhyw ffordd.

Sut mae llenwi'r arolwg?

 • Gallwch chi ddefnyddio eich ffôn, cyfrifiadu neu lechen i lenwi'r arolwg
 • Gallwch ofyn am fersiwn ar bapur drwy e-bostio stonewallsurvey@cfr.cam.ac.uk
 • Tua 20-30 munud y dylai'r arolwg ei gymryd i'w lenwi, yn dibynnu ar yr atebion rydych chi’n eu rhoi

Y mwyaf o bethau byddwch chi'n dweud wrthon ni amdanyn nhw, y mwyaf byddwn ni'n ei wybod! Mae'r rhan fwyaf o'r cwestiynau yn gofyn i chi roi tic mewn blwch, ond mae lle i chi hefyd ysgrifennu am bethau rydych chi'n credu sy'n bwysig.

Oes rhaid i fi ateb pob un cwestiwn?

 • Bydden ni'n hoffi i chi wneud hynny, ond os oes rhai o'r cwestiynau y byddai'n well gennych chi beidio eu hateb, does dim rhaid i chi.
 • Os ydych chi'n defnyddio yr un teclyn neu ddyfais, gallwch stopio llenwi'r holiadur hanner ffordd drwyddo a mynd yn ôl i orffen yr arolwg rywdro arall.
 • Os ydych chi'n newid eich meddwl am gymryd rhan yn yr arolwg, gallwch chi stopio ateb y cwestiynau - wnawn ni ddim defnyddio'r wybodaeth rydych chi wedi'i rhoi yn yr arolwg oni bai eich bod yn ei gwblhau.

Beth os oes angen yr arolwg arna i mewn fformat arall?

Gallwch lenwi'r arolwg yn Gymraeg neu yn Saesneg. Fe wnawn ni geisio eich helpu os bydd angen yr arolwg mewn fformat neu iaith arall arnoch, neu os byddwch chi angen cymorth gan rywun i'w lenwi. Cysylltwch â ni os hoffech chi siarad am hyn.

Beth fyddwch chi'n ei wneud gyda'r arolwg?

 • Byddwn ni'n defnyddio'r wybodaeth i ysgrifennu adroddiad a fydd yn cael ei gyhoeddi yn 2017.
 • Byddwn ni'n siarad â gwahanol sefydliadau sy'n gyfrifol am les pobl ifanc, er enghraifft ysgolion a Llywodraeth Cymru, am sut mae pobl ifanc lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws yn teimlo am eu bywydau yng Nghymru
 • Byddwn ni'n gweithio i wella unrhyw beth pryderus sy'n codi o'r canlyniadau

A oes unrhyw risg wrth gymryd rhan?

Mae'n bosibl y bydd rhai o'r cwestiynau yn gallu eich ypsetio os ydyn nhw'n gwneud i chi feddwl am bethau anodd sydd wedi digwydd i chi. Mae rhestr ar ddiwedd yr arolwg o sefydliadau a allai eich helpu os ydych chi eisiau siarad â rhywun. Gallwch chi hefyd gysylltu â ni os oes gyda chi gwestiynau.

Cychwyn yr arolwg

Os ydych chi wedi darllen y wybodaeth yma ac nad oes gyda chi unrhyw gwestiynau pellach a'ch bod yn deall beth rydyn ni wedi'i ddweud, rydych chi'n barod i ddechrau'r arolwg

Dim ond y pedwar cwestiwn cyntaf y mae'n rhaid i chi eu hateb.

Gallwch chi hefyd ddweud am yr arolwg wrth eich ffrindiau os ydych chi'n meddwl y byddan nhw'n hoffi cymryd rhan ynddo.

Cychwyn yr Arolwg