Cefnogi ysgolion | Cymru
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran

Cefnogi ysgolion

Pupils in assembly
Center Bottom

Hero box

Mae ein cyrsiau'n grymuso athrawon i hyfforddi eu cydweithwyr ym maes cynhwysiant LHDT. Ymunwch â ni heddiw er mwyn arwain newid cadarnhaol yn eich ysgol neu goleg

Cefnogi ysgolion

Cyrsiau

Taclo bwlio ac iaith homoffobaidd, ddeuffobaidd a thrawsffobaidd.

Datblygu pecyn cymorth ymarferol ar gyfer taclo bwlio homoffobaidd, deuffobaidd a thrawsffobaidd yn eich ysgol neu goleg.

Creu ysgol draws-gynhwysol.

Magu eich hyder wrth gefnogi unigolyn traws ifanc mewn addysg.

Hyfforddi Hyfforddwyr Chwaraeon

Addysgu a grymuso hyfforddwyr i greu amgylchedd cynhwysol i bobl ifanc LHDT a rhai sy'n cwestiynnu.

 

Beth hoffech chi ei wneud heddiw?

Straeon gan ysgolion

Left column

Teacher sitting at the desk

Right column

Ysgolion cynradd

Quote wrapper

Ardderchog, 10/10. Dylai pob ysgol wneud hyn.
Athro blwyddyn 3

Yr Adroddiad Ysgol (2017)

Left column

The School Report (front cover)
Teacher addressing students in class

Right column

Ymchwil Stonewall gyda'r Ganolfan ar gyfer Ymchwil Teuluoedd ym Mhrifysgol Caergrawnt yw'r Adroddiad Ysgol (2017), sy'n edrych ar brofiadau dros 3,700 o ddisgyblion lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws (LHDT) yn ysgolion Prydain. Mae'r astudiaeth yn dangos bod llawer o bobl ifanc LHDT yn dal i wynebu heriau sylweddol yn ysgolion Prydain, er y gwnaed cynnydd yn ystod y degawd diwethaf.