Rhaglen Modelau Rôl Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thraws Stonewall Cymru | Cymru
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran

Rhaglen Modelau Rôl Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thraws Stonewall Cymru

Unigolion sy'n gwneud i newid ddigwydd

Mae Rhaglen Modelau Rôl undydd Stonewall yn rhoi cyfle i unigolion lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws i ystyried beth mae’n feddwl i bod yn model rôl a'r gofod i adnabod sut i greu amgylchedd cynhwysol i bawb. 

Beth mae'r rhaglen yn ei gynnig

  • Cyfle i weld beth mae bod yn chi eich hunan yn ei olygu
  • Datblygu dealltwriaeth o'r hyn mae bod yn model rôl yn ei olygu
  • Canfod ffyrdd ymarferol o fod yn model rôl
  • Cyfle i ddatblygu sgiliau a thechnegau gwrando da er mwyn cael sgyrsiau o safon
  • Datblygu cymhelliant a magu hyder er mwyn bod yn model rôl amlwg a dylanwadol
  • Rhwydwaith o gyfoedion LHDT mewn ystod o sectorau a chymunedau 

Adborth

Os galla i fod yn fi fy hunan, galla i ddarparu mwy a galla i fod yn hapusach ac yn fwy cynhyrchiol.

Tracy Myhill, Prif Weithredwr , Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

ROEDD100%O GYFRANOGWYR YN 'CYTUNO’N GRYF' NEU'N 'CYTUNO' EU BOD WEDI CYFLAWNI 'R HYN GOBEITHIANT EU CYFLAWNI O'R RHAGLEN

Mae gallu bod yn fi fy hunan yn y gwaith gyda chydweithwyr a disgyblion yn ein galluogi ni i dyfu fel cymuned, er mwyn gweld nad 'arall' yw pobl hoyw.

Marc Lewis, Athro, Ysgol Plas Mawr

 

Modelau rôl

Modelau Rôl

Archebwch eich lle

27 Tachwedd 2019, Caerdydd - ARCHEBWCH NAWR

Am fwy o wybodaeth, neu i siarad â'r tîm rhaglenni am gynnal Rhaglen Modelau Rôl LHDT yn fewnol, ffoniwch 02920 237744 neu e-bostiwch Cymru@StonewallCymru.org.uk

Prisiau

Polisi Canslo

Darllenwch ein polisi canslo