Chwaraewch Ran

Rhaglen Cynghreiriaid Stonewall Cymru

Unigolion sy'n gwneud i newid ddigwydd

Mae Rhaglen Cynghreiriaid undydd Stonewall yn rhoi cyfle i unigolion sydd ddim yn lesbiaid, yn hoyw, yn ddeurywiol nac yn draws ddarganfod beth mae bod yn gynghreiriad yn ei olygu a darganfod sut maen nhw'n mynd i greu amgylchedd cynhwysol i bawb. 

Beth mae'r rhaglen yn ei gynnig

  • Cyfle i weld beth mae bod yn chi eich hunan yn ei olygu
  • Datblygu dealltwriaeth o'r hyn mae bod yn gynghreiriad yn ei olygu a pham ei bod hi'n bwysig cael cynghreiriaid amlwg a gweithgar yn y gweithle
  • Canfod ffyrdd ymarferol o fod yn gynghreiriad
  • Cyfleoedd i ganfod a datblygu ymddygiad a dulliau cynhwysol
  • Cyfle i ddatblygu sgiliau a thechnegau gwrando da er mwyn cael sgyrsiau o safon
  • Datblygu cymhelliant a magu hyder er mwyn bod yn gynghreiriad amlwg a dylanwadol
  • Rhwydwaith o gyfoedion mewn ystod o sectorau a chymunedau 

Adborth

ROEDD96%O GYFRANOGWYR YN 'CYTUNO’N GRYF' NEU'N 'CYTUNO' EU BOD WEDI CYFLAWNI 'R HYN GOBEITHIANT EU CYFLAWNI O'R RHAGLEN

Cadwch le

26 Mawrth 2018

Am fwy o wybodaeth, neu i siarad â'r tîm rhaglenni am gynnal y rhaglen cynghreiriaid yn fewnol, ffoniwch 08000 50 20 20 neu e-bostiwch Cymru@StonewallCymru.org.uk.

Prisiau

  • £234 yn cynnwys TAW y person ar gyfer Hyrwyddwyr Amrywiaeth
  • £300 yn cynnwys TAW y person ar gyfer rhywun nad yw'n aelod

Polisi Canslo

Darllenwch ein polisi canslo