Chwaraewch Ran
four trainers, with toes touching, all sporting rainbow laces

Rhaglen Hyfforddwyr Chwaraeon Cynhwysol LHDT

Rydyn yn gwahodd hyfforddwyr chwaraeon i gymryd rhan mewn rhaglen undydd, i ddysgu sut i greu amgylchedd sy’n galluogi bod pob person lesbiaidd, hoyw, deurywiol neu draws (LHDT) yn cymryd rhan yn llawn mewn chwaraeon.

Rydyn yn gwybod bod:

  • Mae un ym mhob saith person ifanc LHDT yn cael ei fwlio yn ystod gwersi ymarfer corff
  • Mae tri ym mhob pump yn clywed sylwadau homoffobaidd, deuffobiaidd a thrawsffobaidd yn aml yn ystod gwersi chwaraeon.
  • Mae mwy na dau ym mhob pump ddim yn teimlo eu bod yn cael eu croesawu na’u cynnwys mewn gwersi chwaraeon.

Nod y rhaglen yw

  • Grymuso hyfforddwyr chwaraeon i fod yn asiantiaid ar gyfer newid a chreu amgylcheddau mwy cynhwysol yn eu timoedd
  • Rhoi y gwybodaeth, yr offer a’r hyder i hyfforddwyr i daclo iaith a bwlio homoffobaidd, deuffobiaidd a thrawsffobaidd, a chreu tîm chwaraeon lle gall pobl ifanc LHDT cymryd rhan a bod yn nhw eu hunain.

Ariennir y rhaglen gan Lywodraeth Cymru a chynhelir yn garedig gan Brifysgol Metropolitan Caerdydd.

I bwy mae'r rhaglen a beth yw ei diben? 

Mae'r rhaglen hon ar gyfer unrhyw un sydd mewn rôl arweinyddol mewn tîm neu glwb chwaraeon, ac yn enwedig unigolion sy’n gweithio gyda phobl ifanc.

Ble a phryd?

  • Dyddiad: Dydd Gwener 8fed o Ragfyr 2017
  • Amser: 9:30yb tan 4:30yp
  • Lleoliad: Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Campws Cyncoed, FforddCyncoed, Caerdydd, CF23 6XD
  • Pris: Am Ddim

Beth nesaf?

Lwytho i lawr y ffurflen gais a ffurflen monitro

img

Ffurflen Gais

img

Ffurflen Dadansoddi Ymgeiswyr

img

File

img

File

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Dydd Llun 20fed o Dachwedd 2017.

Rydyn ni'n anelu i roi gwybod i ymgeiswyr am ganlyniad eu ceisiadau o fewn wythnos i'r dyddiad cau uchod. Bydd pob cais yn cael eu trin yn gyfrinachol.