Stonewall Cymru | Fundraising
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran

Codi Arian

Mae angen eich help i barhau ein gwaith i gefnogi pobl LHDT yng Nghymru. Ymunwch â'n tîm o godwyr arian a helpwch i wneud gwahaniaeth.

Rydyn ni angen eich cymorth i barhau â'n gwaith o gefnogi pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws yng Nghymru.

Gallwch gefnogi Stonewall Cymru mewn sawl ffordd wahanol. Beth am gael pobl i'ch noddi i redeg? Neu beth am drefnu noson gomedi, cwis tafarn neu noson gabare? Gallwch ein helpu i wneud newid gwirioneddol i fywydau pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws (LHDT) yng Nghymru.

Fyddwch chi ddim ar eich pen eich hunan. Yn ogystal â thîm o staff yng Nghaerdydd, gallwn ni hefyd eich rhoi mewn cysylltiad gyda phobl eraill yn eich ardal neu’ch sir fel y gallwch gefnogi eich gilydd drwy gydol eich digwyddiad a'r flwyddyn.

Cynnal digwyddiad

  • Gwerthu cacennau – Clasur sydd bob amser yn plesio. Beth am werthu cacennau yn eich swyddfa er mwyn codi arian i Stonewall Cymru?
  • Noson gwis – Yr oll sydd angen arnoch chi yw cwis feistr a lleoliad. Yna, gallwch chi wahodd eich ffrindiau, eich teulu a'ch cydweithwyr i noson hwyliog i godi arian ar gyfer achos da
  • Nosweithiau buddion – Enwebwch Stonewall Cymru fel yr elusen bartner ar gyfer eich digwyddiadau yn y gwaith, er enghraifft eich dawns haf neu’ch parti Nadolig.

Beth bynnag sydd wedi'i drefnu gennych, gallwn ni eich helpu drwy ddarparu gwybodaeth ac adnoddau er mwyn i'ch digwyddiad greu mwy fyth o effaith.

Mae rhagor o syniadau ac awgrymiadau ar gael yn y Pecyn Codi Arian sydd ar gael ar waelod y dudalen. 

Heriwch eich hunan 

Sue and Jude taking the Cycle Costa Rica challenge 2015
Sue and Jude taking the Cycle Costa Rica challenge 2015

Dewiswch her y gall yr pawb fod yn rhan ohoni. Gallwch ddewis unrhyw beth, er enghraifft gwneud triathlon, marathon neu naid barasiwt!

Dewch i weld pa ddigwyddiadau her y gallwch gymryd rhan ynddyn nhw eleni.

Codi arian yn y gwaith neu'r ysgol

Stonewall Cymru fundraisers at a charity bake sale 2015
Stonewall Cymru fundraisers at a charity bake sale 2015

Gallwch ein cefnogi yn eich gweithle neu'ch ysgol drwy enwebu Stonewall Cymru i fod yn Elusen y Flwyddyn i chi.

Cefnogwch ni drwy godi ymwybyddiaeth o'n gwaith yn ystod dyddiadau pwysig yn y calendr LHDT, e.e. Mis Hanes Pobl LHDT yn ystod mis Chwefror neu Wythnos Gwrth-fwlio ym mis Tachwedd.

Mae'n bosibl bod gan eich cyflogwr gynlluniau er mwyn eich helpu i wneud y mwyaf o'ch cyfraniadau i Stonewall – e.e. cynllun rhoi drwy'r gyflogres neu gyfrannu arian cyfatebol

 

Lawrlwytho ein pecyn codi arian

Mae rhagor o syniadau ac awgrymiadau ar sut i godi arian ar gael yn ein Pecyn Codi Arian.

Lawrlwytho Pecyn Codi Arian Stonewall

 

Cysylltwch â ni 

Beth bynnag sydd gyda chi ar y gweill, rydyn ni yma i'ch cefnogi chi bob cam o'r ffordd. Gallwn ni gynnig cyngor ac arweiniad ar eich cynlluniau codi arian a darparu deunydd codi arian fel posteri, sticeri a thuniau casglu arian. Yn bwysicaf oll, byddwn yn cynnig llwyth o frwdfrydedd ac anogaeth i chi ar hyd eich taith.

Cysylltwch drwy anfon e-bost aton ni: cymru@stonewallcymru.org.uk neu ffoniwch ni ar 08000 50 20 20.