Stonewall | Join a challenge event
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran
Two participants with their medals at Survival of the Fittest Cymru 2015

Digwyddiadau Her

Os ydych chi'n chwilio am her yn 2015 ac am godi arian i Stonewall Cymru er mwyn gwella bywydau pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws yng Nghymru.

Codwch arian ar gyfer Stonewall Cymru a helpwch ni i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws yng Nghymru.

Os hoffech chi gymryd rhan mewn her a chodi arian ar gyfer Stonewall Cymru, rydyn ni yma i'ch cefnogi chi bob cam o'r ffordd!

Gallwn ni gynnig cyngor ac arweiniad i chi ar eich cynlluniau codi arian, a darparu deunyddiau codi arian i chi fel posteri, sticeri a thuniau casglu arian.

Os ydych chi'n cymryd rhan mewn ras neu gwrs rhwystrau, fe wnawn ni anfon top rhedeg Stonewall Cymru atoch chi, a phâr o lasys enfys, ond yn bwysicach na dim, fe wnawn ni ddarparu llond gwlad o frwdfrydedd ac anogaeth i chi ar hyd y daith.

 

Digwyddiadau Her 2016

 

Hanner Marathon Gogledd Cymru - 30 Gorffennaf 2016

Cofrestrwch yma

 

Survival of the Fittest, Caerdydd - 25 Medi 2016

Ymunwch a'n tîm Survival of the Fittest!

 

Hanner Marathon Caerdydd - 2 Hydref 2016

 

Ymunwch a'n tîm Hanner Marathon Caerdydd!

 

Cysylltwch â ni drwy e-bostio cymru@stonewallcymru.org.uk neu drwy ffonio 08000 50 20 20.