Stonewall | Join a challenge event
Chwaraewch Ran
Two participants with their medals at Survival of the Fittest Cymru 2015

Digwyddiadau Her

Os ydych chi'n chwilio am her yn 2015 ac am godi arian i Stonewall Cymru er mwyn gwella bywydau pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws yng Nghymru.

Codwch arian ar gyfer Stonewall Cymru a helpwch ni i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws yng Nghymru.

Os hoffech chi gymryd rhan mewn her a chodi arian ar gyfer Stonewall Cymru, rydyn ni yma i'ch cefnogi chi bob cam o'r ffordd!

Gallwn ni gynnig cyngor ac arweiniad i chi ar eich cynlluniau codi arian, a darparu deunyddiau codi arian i chi fel posteri, sticeri a thuniau casglu arian.

Os ydych chi'n cymryd rhan mewn ras neu gwrs rhwystrau, fe wnawn ni anfon top rhedeg Stonewall Cymru atoch chi, a phâr o lasys enfys, ond yn bwysicach na dim, fe wnawn ni ddarparu llond gwlad o frwdfrydedd ac anogaeth i chi ar hyd y daith.

 

Digwyddiadau Her 2016

 

Hanner Marathon Gogledd Cymru - 30 Gorffennaf 2016

Cofrestrwch yma

 

Survival of the Fittest, Caerdydd - 25 Medi 2016

Ymunwch a'n tîm Survival of the Fittest!

 

Hanner Marathon Caerdydd - 2 Hydref 2016

 

Ymunwch a'n tîm Hanner Marathon Caerdydd!

 

Cysylltwch â ni drwy e-bostio cymru@stonewallcymru.org.uk neu drwy ffonio 08000 50 20 20.