Help our work
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran

Ffyrdd o'n cefnogi

Gallwch chi helpu Stonewall Cymru gyda'n gwaith o sicrhau rhyddid a chydraddoldeb i bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws yng Nghymru.

Cyfeillion Stonewall Cymru

Os hoffech chi helpu i greu cenedl lle mae pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws nid yn unig â hawl i gael eu trin yn gydradd o dan y gyfraith, ond hefyd yn cael yr hawl honno, dewch yn Gyfaill neu'n Gyfaill Agos i Stonewall Cymru heddiw drwy gyfrannu £5 neu fwy y mis er mwyn cefnogi'r gwaith hanfodol rydyn ni'n ei wneud.

Codi arian

Allen ni ddim parhau â'r gwaith rydyn ni'n ei wneud heb eich help chi i godi arian a chodi ymwybyddiaeth o'n gwaith. Os ydych chi am gynnal digwyddiad codi arian i Stonewall Cymru, neu gymryd rhan mewn her, rydyn ni yma i'ch cefnogi chi bob cam o'r ffordd! Cysylltwch i gael rhagor o wybodaeth.

Gwirfoddoli

Mae cyfleoedd gwirfoddoli ar gael ymhob rhan o'r sefydliad, gan gynnwys ein Gwasanaeth Gwybodaeth. Heb gyfraniad gwirfoddolwyr byddai'n anodd iawn cyflawni popeth rydyn ni'n ei gyflawni. Cysylltwch â'n Gwasanaeth Gwybodaeth (sy'n cael ei redeg gan ein gwirfoddolwyr anhygoel) i gael manylion sut i chwarae rhan.

Ymgyrchu

Dysgwch ragor am ein hymgyrchoedd diweddaraf a sut y gallwch chi ddod yn ymgyrchydd yn eich cymuned leol. Cysylltwch â ni i ddysgu rhagor ac i chwarae rhan.

Siopa

Ewch draw i'n siop ar-lein i brynu ein crysau-t eiconig, neu i gael gafael ar ein mwg 'Mae rhai pobl yn hoyw. Deliwch â'r peth!' sydd ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg.