Stonewall Ambassadors | Supporters & UK LGBT Major Donors
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran

Llysgenhadon Stonewall

Mae Llysgenhadon Stonewall yn grŵp o gefnogwyr arbennig iawn sydd yn arwain y ffordd wrth newid y bywydau pobl LHDT.

Os hoffech wybod mwy am sut gallwch gefnogi ein gwaith, byddem wrth ein boddau i glywed wrthoch. I ymuno â Llysgenhadon Stonewall, rydyn ni’n gofyn i chi ystyried cyfraniad misol rheolaidd o £155 y mis o leiaf (neu £1,800 y flwyddyn) y person.

Os hoffech gyfrannu yn bersonol neu drwy ymddiriedolaeth neu sefydliad, cysylltwch â Sarah Jane ar 020 7593 1864 neu drwy e-bostio SarahJane.O'Neill@stonewall.org.uk

Rydw i mor falch o fod yn Llysgennad Stonewall. Mae'n wych i deimlo'n agos at y gwaith pwysig mae Stonewall yn ei wneud ac i weld effaith fy nghyfraniad hun tuag at gyflawni cydraddoldeb i bawb.

Brian Bickell, Prif Weithredwr, Shaftesbury PLC

Mae eich rhodd yn hanfodol i'n gwaith

£1,800 y flwyddyn yn talu am anfon 720 Pecyn Adnoddau Athrawon, fydd yn cyrraedd dros 140,000 o blant ysgol

£2,500 y flwyddyn yn caniatáu i ni i helpu 800 o bobl trwy ein Gwasanaeth Gwybodaeth 

£5,000 y flwyddyn yn caniatáu i ni wahoddi 150 o bobl ifanc o ledled y DU at ein Digwyddiad Ieuenctid blynyddol yn Balchder Llundain

Mae Llysgenhadon Stonewall hefyd yn mwynhau:

  • Golwg unigryw ar ein gwaith a chyfle i gwrdd gyda'n Prif Weithredwr ac uwch staff Stonewall
  • Archebu Blaenoriaeth ar gyfer digwyddiadau proffil uchel Stonewall, fel Cinio Cydraddoldeb Stonewall
  • Cyfleoedd i fentora a gwirfoddoli, er enghraifft ymweliad gydag ysgolion fel Model Rôl
  • Gwahoddiadau i ddigwyddiadau rhwydweithio, seminarau, ciniawau a dangosiadau ffilm

I gyfrannu i'n gwaith fel Llysgennad, cwblhewch ein ffurflen, neu, cysylltuwch gyda Sarah Jane ar 020 7593 1864 neu SarahJane.O'Neill@stonewall.org.uk.

[carousel]