Cymru Inclusive Service Delivery Programme
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran
Group of people in an office drinking tea

Rhaglen Cyflenwi Gwasanaethau Cynhwysol Stonewall

Mae Rhaglen Cyflenwi Gwasanaethau Cynhwysol Stonewall Cymru yn weithdy a gyflwynwyd gan Wasanaeth Gwybodaeth Stonewall ar gyfer sefydliadau yng Nghymru â rhwymedigaethau darparu gwasanaethau. Datblygwyd y gweithdy ar gyfer staff rheng flaen neu rolau sy'n rhoi cyngor neu wybodaeth berthnasol arall.

Nod y rhaglen yw hysbysu'r gwaith y mae sefydliadau darparu gwasanaethau yn ei wneud i ddarparu gwasanaethau cynhwysol ac i rymuso staff i weithredu arferion da

Canlyniadau Dysgu:

  • Bydd y rhai sy'n bresennol yn datblygu dealltwriaeth well o hawliau LHDT a'r materion sy'n wynebu defnyddwyr gwasanaeth LHDT
  • Bydd y rhai sy'n bresennol yn datblygu dealltwriaeth well o'r disgwyliadau sy'n ofynnol o dan Ddyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus
  • Bydd y rhai sy'n bresennol yn deall yr angen i effeithio ar newid cadarnhaol o ran y gwasanaethau a ddarperir ganddynt
  • Bydd y rhai sy'n bresennol yn teimlo eu bod yn cael eu pŵer i gael effaith ar newid a byddant yn cymryd camau penodol i gael effaith gadarnhaol ar sut y maent yn cefnogi defnyddwyr gwasanaeth a chydweithwyr LHDT

Archebwch eich lle

7 Mai 2020 - Llanelli - ARCHEBWCH LLE

Am fwy o wybodaeth am y rhaglen yma ac i drafod cynnal rhaglen Cyflenwi Gwasanaethau Cynhwysol yn fewnol ffoniwch ein tim rhaglenni ar 02920 237 744 neu ebostiwch cymru@stonewall.cymru

Prisiau 

Ddim yn aelod - £360 (yn cynnwys. TAW@ 20%)

Hyrwyddwyr Amrywiaeth - £300 (yn cynnwys TAW@ 20%)

Polisi Canslo 

Darllenwch ein polisi canslo