Rhaglen Cynghreiriaid Traws Stonewall Cymru | Cymru
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran

Rhaglen Cynghreiriaid Traws Stonewall Cymru

Mae cynghreiriaid traws yn hanfodol er mwyn sicrhau cydraddoldeb traws. Mae’r rhaglen yma’n ystyried y camau y gall unigolion eu cymryd i fod yn gynghreiriaid effeithiol i bobl draws.

Fel rhan o ymrwymiad Stonewall i gydraddoldeb traws, rydyn ni’n falch o lansio’r rhaglen Cynghreiriaid Traws, gyda chefnogaeth cwmni EY. Bydd y rhaglen yn grymuso’r rhai fydd yn bresennol i fod yn gynghreiriaid mwy gweithgar a chadarnhaol sy’n gweithio er mwyn creu gweithleoedd mwy cynhwysol i’r holl bobl draws.

Bydd y rhaglen yn gyfle:

  • I ystyried iaith a therminoleg a dod i’w deall yn well
  • I glywed straeon personol gan bobl draws a dysgu am brofiadau byw unigolion traws yn y gymdeithas ac yn y gwaith
  • I gydnabod eich dylanwad a’ch cyfrifoldeb o ran creu gweithle cynhwysol

Bydd y rhai fydd yn bresennol yn gadael y diwrnod:

  • Gyda gwell dealltwriaeth o effeithiau cyffredin trawsffobia ar bobl draws a’r gymuned draws
  • Gyda ffyrdd ymarferol o gamu i’r bwlch fel cynghreiriaid traws cadarnhaol ac effeithiol
  • Gyda rhwydwaith o gynghreiriaid traws sy’n gallu creu gweithleoedd mwy cynhwysol gyda’i gilydd

O’n i’n tyfu’n oedolyn yn yr wythdegau, ac roedd Prydain yn lle gwahanol iawn bryd hynny. Wrth weld y cynnydd rydyn ni wedi’i wneud yng ngwledydd Prydain o ran sicrhau cydraddoldeb i’r gymuned LHDT, mae’n rhaid cofio na fyddai hynny wedi digwydd heb gefnogaeth llawer o gynghreiriaid. Felly, fel dyn gwyn hoyw, dw i’n gwneud ymdrech fawr i greu newid cadarnhaol i bobl sydd â hunaniaeth wahanol i fi. Dw i’n benderfynol o gefnogi fy nghydweithwyr a fy nghwsmeriaid traws ar daith tuag at gydraddoldeb go iawn i bawb. Fel cynghreiriad, dw i’n cymryd cyfrifoldeb dros ddylanwadu’n gyson ar ein diwylliant a’n harferion gwaith er mwyn troi’r gweithle’n gynhwysol a sicrhau na fydd bwlio, aflonyddu a gwahaniaethu yn cael eu goddef.’

JOHN GLENTON, CYFARWYDDWR GWEITHREDOL GOFAL A CHYMORTH, TAI RIVERSIDE

Pwy sy’n cael dod?

Mae rhaglen Cynghreiriaid Traws Stonewall yn addas ar gyfer unigolion nad ydyn nhw’n draws, ar unrhyw lefel mewn sefydliad ac o unrhyw sector neu ddiwydiant.

Rydyn ni’n awyddus i annog amrywiaeth yn ein holl raglenni, o ran cefndir ethnig, pobl â ffydd, pobl anabl a phobl sy’n arddel hunaniaeth lesbiaidd, hoyw neu ddeurywiol – ac unrhyw un sy’n rhyngblethu mwy nag un o’r hunaniaethau yma.Dull darparu’r rhaglen

Bwriad y rhaglen Cynghreiriaid Traws yw ei bod yn cael ei chyflwyno i griw o rhwng 12 a 36 o unigolion. Rhaglen undydd yw hi.Archebwch eich lle

17 Gorffennaf, Casnewydd - ARCHEBWCH NAWR

Am fwy o wybodaeth am y rhaglen yma ac i drafod cynnal rhaglen Cynghreiriaid yn fewnol ffoniwch ein tim rhaglenni ar 02920 237 744 neu ebostiwch cymru@stonewallcymru.co.ukPolisi canslo

Darllenwch ein polisi canslo.Partneriaid lansio

 

BCLP logo

 

Barclays logo

 

Cheshire Fire and Rescue Service logo

 

Cheshire Constabulary

 

EY logo

 

House of Commons logo

 

Linklaters

 

Lloyds Banking Group logo

 

National Assembly for Wales logo

 

Intellectual Property Office logo

 

Procter & Gamble

 

Riverside Housing logo

 

York St John University logo