Chwaraewch Ran

Codi Arian gyda Lasys Enfys

Mae cael 'diwrnod clymu lasys' a gwisgo Lasys Enfys yn eich gemau yn ffordd wych o wneud i bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws deimlo bod croeso iddyn nhw ymhob camp ac o ddathlu cynhwysiant.

Gall hefyd fod yn ffordd dda o godi arian i Stonewall Cymru a pharhau i'n helpu ni i wneud chwaraeon yn gêm i bawb.

Pa ffordd arall sydd o godi arian drwy ddefnyddio Lasys Enfys?

  • Gallwch werthu Lasys Enfys yn ystod eich gêm neu yn y cyfnod yn arwain at eich gêm.
  • Gallwch ofyn i'r chwaraewyr werthu Lasys Enfys i'w ffrindiau a'u teuluoedd
  • Gallwch chi gynnal 'Diwrnod Gwisg Lliwiau'r Enfys' yn yr ysgol neu'r coleg a chael pawb i dalu £1 i gymryd rhan
  • Gallwch gynnal dangosiad o 'Wonderkid', sef ffilm fer am gythrwfl hanes homoffobia ym myd pêl-droed, a gwerthu Lasys Enfys ar ddiwedd y noson
  • Gallwch gynnal cwis chwaraeon a gwerthu Lasys Enfys

Cwestiynau cyffredin

Am faint ddylwn i werthu Lasys Enfys?

Gallwch eu gwerthu am gymaint neu gyn lleied ag y dymunwch ond mae £2 yn bris da yn ein barn ni.

Oes modd archebu tun casglu arian? 

Oes, cysylltwch â ni ac fe wnawn ni anfon llawer o ddeunydd hyrwyddo i chi eu defnyddio yn eich digwyddiad codi arian.

Ydyn ni'n cael cadw ychydig o'r arian rydyn ni'n ei gasglu?

Mae Stonewall Cymru yn croesawu unrhyw gyfraniad ac rydyn ni bob amser yn gwerthfawrogi gwaith caled ein hymgyrchwyr a phobl sy'n codi arian i ni. Rydyn ni'n ddiolchgar am faint bynnag rydych chi'n gallu ei roi, ond ddylech chi ddim bod ar eich colled wrth gwrs. Gwnewch yn siŵr bod pawb sy'n rhoi arian yn gwybod i ble mae eu harian yn mynd.

Syniadau eraill

Mae llawer o ffyrdd gwahanol o godi arian ar gyfer Stonewall Cymru - o redeg marathon i werthu cacennau. 

Codi arian i ni