Cydraddol-de | Cymru
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran
Equali-tea web banner

Cydraddol-de

Cynnal cydraddol-de eich hun!

Mae cael grŵp o bobl at ei gilydd dros gwpanaid o de yn ffordd wych o ddechrau sgwrs (ac yn sicr yn un o'n diddordebau cenedlaethol?). Boed os chi'n ei alw'n baned, dishgled neu te, beth am fynd ati i godi arian ar eich bore coffi nesa i gefnogi ein gwaith tuag at dderbyn yn ddi-eithriad.

 

Ble ydw i'n dechrau?

powered by Typeform


Lleoliad: gallwch gynnal te cyfartal yn unrhyw le y byddwch yn ei ddewis. Boed hynny gartref, yn yr ysgol, yn y gwaith neu yn eich canolfan gymunedol leol.
Dyddiad ac amser: pryd bynnag y bo'n addas i chi. Efallai yr hoffech gynnal te cyfartal i ddathlu 30fed Stonewall ar 24 Mai 2019 neu fel rhan o'ch dathliadau Pride yr haf hwn. I fyny i ti!
Beth sydd ei angen arnaf: y parodrwydd i fynd yn sownd a chodi ymwybyddiaeth, ynghyd â'n pecyn codi arian gwych am ddim-archebu eich pecyn ymlaen llaw gyda'r ffurflen uchod.
Sefydlu eich digwyddiad: Hysbysebwch eich digwyddiad gyda'r posteri a ddarperir, Addurnwch eich lle gyda hafalau te a chael Pobol! Gofynnwch i ffrindiau, teulu a chydweithwyr gyfrannu £ 1-2 am ddarn o gacen a chwpaned ac anogwch bawb i aros am sgwrs. Defnyddiwch y dechreuwyr sgwrsio yn eich pecyn i'ch helpu i drafod cydraddoldeb LGBT gyda'ch grŵp.

Dywedwch wrthym sut aeth hi

Byddem wrth ein boddau'n clywed am eich profiadau o gynnal te Cyfares. Mae lluniau yn ffordd wych i ni ledaenu'r gair i weddill ein cefnogwyr hefyd. Cysylltwch gyda ni ar cymru@stonewallcymru.org.uk neu drwy ffonio 02920 237 744.

Talu i mewn

Yn bennaeth ar ein tudalen rhoi organau i dalu-mewn unrhyw arian a godir ar eich cyfaredd-te a dewis ' cynnal yr ehedydd-te ar gyfer 30th Stonewall ' o'r gwymplen. Neu, gallwch anfon siec at Stonewall Cymru, Transport House, 1 Ffordd y Gadeirlan, Caerdydd, CF11 9SB. Dylech wneud pob siec yn daladwy i Stonewall equality Ltd.