Information about why employers should monitor their staff.
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran

Monitro

All cyflogwyr ddim cynnig y gwasanaethau na'r amgylchedd gwaith gorau ar gyfer eu staff os nad ydyn nhw'n gwybod pwy yw eu staff. Dyna pam ei bod yn bwysig bod cyflogwyr yn monitro nid yn unig eu staff ond hefyd eu cwsmeriaid/cleientiaid i sicrhau bod anghenion yn cael eu bodloni.

I gael rhagor o wybodaeth am fonitro, mae Stonewall wedi cynhyrchu'r ddau ganllaw yma:

Beth yw'r pwynt?