Information about how to make a formal complaint against the Police
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran

Cwynion yn erbyn yr heddlu

Os ydych chi'n teimlo bod swyddog heddlu neu aelod o staff yr heddlu wedi ymddwyn yn amhriodol tuag atoch chi, gallwch wneud cwyn am y peth.

Mae nifer o ffyrdd y gallwch wneud hyn. Yn gyntaf dylech gysylltu â'r gwasanaeth heddlu lleol ei hunan, a fydd ag adran safonau proffesiynol, ac adrodd ar yr hyn ddigwyddodd i chi. Bydd eich cwyn yn cael ei chofnodi gan yr adran ac yna bydd penderfyniad yn cael ei wneud o ran y ffordd orau o ymdrin â'ch cwyn.

Gallwch hefyd ofyn i rywun gwyno ar eich rhan, fel Cyngor ar Bopeth, cyfreithiwr neu eich Aelodau Cynulliad neu'ch Aelod Seneddol lleol.Gallech hefyd gysylltu â Swyddfa Annibynol Ymddygiad yr Heddlu.

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Gwasanaeth Gwybodaeth Stonewall Cymru drwy ffonio 08000 502020 neu e-bostio cymru@stonewallcymru.org.uk