Chwaraewch Ran

Priodas dan orfod

Beth yw priodas dan orfod?

Priodas dan orfod yw sefyllfa lle bydd un neu'r ddau unigolyn dan sylw yn cael eu gorfodi i briodi yn erbyn eu hewyllys a heb eu caniatâd. 

Mae'n cael ei gynnal heb ganiatâd un neu ddau unigolyn, ac mae camdriniaeth neu bwysau yn cael ei ddefnyddio. Gall pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws dioddef o briodas dan orfod. 

Cafodd cyfraith newydd ei chyflwyno yng Nghymru a Lloegr yn 2014 i wneud Priodas dan orfod yn drosedd. Mae'n berthnasol os yw pobl yn cael eu gorfodi i briodi yn y DU, yn ogystal ag i wladolion Prydeinig sydd mewn perygl o gael eu gorfodi i briodi dramor.

 

 

Yr Uned Priodasau dan Orfod

Mae'r Uned Priodasau dan Orfod yn cynnig cyngor a chefnogaeth i ddioddefwyr a'r gweithiwr proffesiynol sy'n eu cefnogi. Cysylltwch â nhw ar +44 (0) 20 7008 0151 neu e-bostiwch fmu@fco.gov.uk

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Gwasanaeth Gwybodaeth Stonewall Cymru drwy ffonio 08000 502020 neu e-bostio cymru@stonewallcymru.org.uk