Information for LGBT people affected by forced marriage
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran

Priodas dan orfod

Beth yw priodas dan orfod?

Priodas dan orfod yw sefyllfa lle bydd un neu'r ddau unigolyn dan sylw yn cael eu gorfodi i briodi yn erbyn eu hewyllys a heb eu caniatâd. 

Mae'n cael ei gynnal heb ganiatâd un neu ddau unigolyn, ac mae camdriniaeth neu bwysau yn cael ei ddefnyddio. Gall pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws dioddef o briodas dan orfod. 

Cafodd cyfraith newydd ei chyflwyno yng Nghymru a Lloegr yn 2014 i wneud Priodas dan orfod yn drosedd. Mae'n berthnasol os yw pobl yn cael eu gorfodi i briodi yn y DU, yn ogystal ag i wladolion Prydeinig sydd mewn perygl o gael eu gorfodi i briodi dramor.

 

 

Yr Uned Priodasau dan Orfod

Mae'r Uned Priodasau dan Orfod yn cynnig cyngor a chefnogaeth i ddioddefwyr a'r gweithiwr proffesiynol sy'n eu cefnogi. Cysylltwch â nhw ar +44 (0) 20 7008 0151 neu e-bostiwch fmu@fco.gov.uk

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Gwasanaeth Gwybodaeth Stonewall Cymru drwy ffonio 08000 502020 neu e-bostio cymru@stonewallcymru.org.uk