Information about how to remove historical sexual convictions from records
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran

Tynnu euogfarnau hanesyddol o gofnodion

O 1 Hydref 2012 ymlaen, mae pobl yng Nghymru a Lloegr sydd ag euogfarnau a rhybuddion am gael rhyw hoyw cydsyniol yn gallu gwneud cais i'r Swyddfa Gartref i gael dileu'r troseddau hyn o'u cofnodion troseddol.

Ymgyrchodd Stonewall yn galed i ddiddymu deddfau a oedd yn troseddoli rhyw hoyw ac i gael dileu'r euogfarnau hynny am ryw hoyw o gofnodion pobl. Roedd cynnwys y cyn-droseddau annheg yma ar gofnodion troseddol miloedd o ddynion hoyw yn eu gwarthnodi ac yn golygu bod llawer yn amharod i wirfoddoli neu geisio am swydd oedd yn gofyn am wirio cofnodion troseddol.

Mae Stonewall wedi cynhyrchu canllaw ynghylch sut i wneud cais i ddileu euogfarnau o gofnodion troseddol:

[doc1]

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Gwasanaeth Gwybodaeth Stonewall Cymru drwy ffonio 08000 502020 neu e-bostio cymru@stonewallcymru.org.uk