How lesbian, gay, bisexual and trans people are protected from discrimination and harassment in the workplace.
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran

Gwahaniaethu ac aflonyddu yn y gwaith

Eich hawliau

Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn sicrhau bod gan bob gweithiwr, gan gynnwys pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws (LHDT), amddiffynfa yn y gweithle rhag gwahaniaethu, aflonyddu ac erledigaeth yn y gwaith. Mae'r rheolau yma yn berthnasol i bob gweithiwr y tybir eu bod yn lesbiaidd, hoyw, ddeurywiol, neu'n draws, neu sy'n profi gwahaniaethu oherwydd eu bod yn ymwneud â phobl LHDT.

Mae'r rheolau yma yn berthnasol i bob cyflogwr, faint bynnag o staff maen nhw'n eu cyflogi a faint bynnag o arian maen nhw'n ei wneud.

Mae'r rheolau yma yn berthnasol ar bob cam o gyflogaeth, o gyfweliad swydd hyd at derfynu gwaith.