Gwahaniaethu wrth ddefnyddio gwasanaethu cyhoeddus | Cymru
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran

Gwahaniaethu wrth ddefnyddio gwasanaethu cyhoeddus

Eich hawliau

Nod Deddf Cydraddoldeb 2010 yw sicrhau nad oes modd i ddarparwyr nwyddau, cyfleusterau a gwasanaethau wahaniaethu ar sail cyfeiriadedd rhywiol na hunaniaeth rhywedd.

Yr hyn mae'r rheoliadau yn eu cynnwys:

  • Addysg (ysgolion)
  • Gofal iechyd
  • Gwasanaethau cyngor
  • Gwasanaethau argyfwng
  • Gwasanaethau cymdeithasol
  • Trafnidiaeth gyhoeddus

Er enghraifft:

Addysg Does dim modd i ysgolion wrthod derbyn disgybl oherwydd eu bod nhw neu eu rhieni yn hoyw. Does dim modd i ysgolion wrthod cyfleoedd a chyfleusterau i ddisgyblion a fyddai ar gael i fyfyrwyr heterorywiol, er enghraifft, y cyfle i fod yn brif ferch. Does dim eithriad ar gyfer ysgolion ffydd.

 

Gofal iechyd Dydy meddygon teulu ddim yn gallu gwrthod claf oherwydd eu bod yn hoyw, neu wrthod rhoi triniaeth iddyn nhw y bydden nhw'n ei chynnig i bobl eraill.

 

Tai Dylai cynghorau weithredu i daclo camdriniaeth homoffobaidd o denant tŷ cyngor, fel y bydden nhw'n gweithredu i daclo camdriniaeth hiliol.

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Gwasanaeth Gwybodaeth Stonewall Cymru drwy ffonio 08000 502020 neu e-bostio cymru@stonewallcymru.org.uk