Parental responsibility and lesbian and gay parents, what it is, why you should have it and how you apply for parental responsibility
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran

Cyfrifoldeb rhiant

Cyfrifoldeb rhiant

Mae bod â chyfrifoldeb rhiant dros blentyn yn golygu y gallwch chi gymryd penderfyniadau am faterion fel addysg a chrefydd ac y gallwch gydsynio i driniaeth feddygol ar gyfer y plentyn. Nid yw'n golygu mai chi yw rhiant cyfreithiol y plentyn, felly er enghraifft, at ddibenion etifeddu, byddai'n bwysig llunio ewyllys.

Gall mwy na dau berson fod â chyfrifoldeb rhiant.

 

Sut alla i gael cyfrifoldeb rhiant?

Byddwch yn cael cyfrifoldeb rhiant yn awtomatig os ydych yn cael eich enwi ar y dystysgrif geni neu os ydych wedi mabwysiadu'r plentyn. Os yw eich partner yn rhiant cyfreithiol sydd wedi'i enwi ar y dystysgrif geni a'ch bod chi mewn partneriaeth sifil neu briodas gallwch lofnodi cytundeb cyfrifoldeb rhiant gyda'ch partner a'r rhiant fiolegol.

Os nad ydych mewn partneriaeth sifil nac yn briod, byddai'n rhaid i chi wneud cais i'r llys teulu am orchymyn preswylio a fyddai'n rhoi cyfrifoldeb rhiant i chi

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Gwasanaeth Gwybodaeth Stonewall Cymru drwy ffonio 08000 502020 neu e-bostio cymru@stonewallcymru.org.uk