Information about giving notice to register a marriage or civil partnership
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran

Cofrestru priodas neu bartneriaeth sifil

Rhoi rhybudd

Unwaith y byddwch wedi penderfynu eich bod eisiau priodi neu gael partneriaeth sifil, bydd angen i chi roi rhybudd. Bydd angen i chi a'ch partner roi rhybudd o'ch bwriad i gofrestru priodas/partneriaeth sifil i'r swyddfa gofrestru leol lle rydych yn byw. Mae'n rhaid i chi wneud hyn wyneb yn wyneb.

Bydd angen i chi roi rhybudd yn eich swyddfa gofrestru leol hyd yn oed os ydych yn priodi/yn cael partneriaeth sifil yn rhywle arall.

Mae'n rhaid i chi fod wedi byw yn yr ardal honno am o leiaf saith diwrnod cyn y gallwch roi rhybudd yno.

Pan fyddwch yn rhoi rhybudd, bydd gofyn i chi roi manylion y dyddiad a'r man lle mae'r briodas/y bartneriaeth sifil i'w chofrestru.

Unwaith y byddwch wedi rhoi rhybudd, bydd eich manylion ar gael yn gyhoeddus am wyth diwrnod ar hugain. Bydd hyn yn yr ardal lle mae'r ddau ohonoch yn byw a'r ardal lle rydych chi'n mynd i gofrestru, os yw'n wahanol.

Ar gyfer cyplau lle mae un partner neu'r ddau bartner yn wladolyn o'r tu allan i'r Ardal Economaidd Ewropeaidd ac nad oes ganddynt statws mewnfudo neu bod y statws yn gyfyngedig, mae modd ymestyn y cyfnod rhybudd i 70 diwrnod.

Mae'n rhaid i chi briodi neu gofrestru eich partneriaeth sifil o fewn y deuddeg mis nesaf, neu bydd rhaid i chi ddechrau'r holl broses unwaith eto.