Information about rights for partners who are not in a civil partnership and who are not married
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran

Cyplau dibriod

Erbyn hyn, mae cyplau dibriod yn cael eu hasesu ar y cyd ar gyfer budd-daliadau a threthi, fel cyplau heterorywiol. Fodd bynnag, does dim o'r fath beth â 'phriodas cyfraith gwlad'. Does gan gyplau sy'n cyd-fyw ddim o'r un hawliau â chyplau priod a phartneriaid sifil. Ar y cyfan bydd hawliau eiddo yn aros yr un peth â'r hyn oedden nhw cyn y berthynas. Er enghraifft, os yw person yn berchen ar dŷ a bod eu partner yn symud i mewn ond bod y berthynas yn torri i lawr yn ddiweddarach, bydd yr eiddo yn parhau i fod yn eiddo'r perchennog, ac ar y cyfan fydd gan y partner ddim hawl arno.

Dylai cyplau nad ydyn nhw am gael partneriaeth sifil ond sy'n dymuno diogelu eu hunain wneud ewyllysiau ac efallai lofnodi cytundebau ysgrifenedig ynghylch yr hyn sy'n eiddo i bob partner, y gellid wedyn eu defnyddio mewn unrhyw anghydfod yn y dyfodol.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Gwasanaeth Gwybodaeth Stonewall Cymru drwy ffonio 08000 502020 neu drwy e-bostio cymru@stonewallcymru.org.uk