Information about taxes and benefits and the implications for lesbian and gay couples.
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran

Trethi a budd-daliadau

Caiff partneriaid sifil eu trin yn yr un modd â phobl briod at ddibenion treth. Gwnaed y newidiadau yma yn y Ddeddf Cyllid yn dilyn Cyllideb 16 Mawrth 2005. Bydd adran Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi yn gallu ateb ymholiadau penodol am gyfraith treth: www.hmrc.gov.uk.

Os ydych yn ffurfio partneriaeth sifil neu briodas cewch eich trin ar y cyd ar gyfer budd-daliadau sy'n gysylltiedig ag incwm – dylai pobl sylweddoli bod hyn hefyd yn berthnasol i gyplau o'r un rhyw sy'n byw gyda'i gilydd, ond sydd heb gofrestru eu partneriaeth (fel yn achos cyplau heterorywiol sy'n cyd-fyw).

Mae Cyllid a Thollau hefyd wedi cynhyrchu llyfryn ar gyfer pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsryweddol ynghylch materion trethi a budd-daliadau, y gallwch ei lwytho i lawr yma.