Information about how to convert your civil partnership to a marriage
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran

Trosi partneriaeth sifil

Erbyn hyn, mae cyplau sydd mewn partneriaethau sifil yn y Deyrnas Unedig ar hyn o bryd yn gallu eu trosi yn briodas.

Y broses o drosi

Gwneud cais i drosi

Bydd angen i chi a'ch partner wneud apwyntiad gyda'ch cofrestrydd arolygol mewn unrhyw swyddfa gofrestru yng Nghymru neu Loegr. Bydd angen i chi ddarparu eich manylion personol (enw, dyddiad geni, cyfeiriad ac ati), dyddiad a lleoliad y bartneriaeth sifil a manylion ynghylch pryd a ble y bydd y datganiad trosi yn digwydd. Bydd angen dangos prawf o bwy ydych chi a'ch cyfeiriad.

Y datganiad trosi

Dyma pryd y bydd y trosi yn digwydd. Byddwch chi'ch dau yn llofnodi, a gallwch ddewis adrodd datganiad eich bod yn cytuno i drosi eich partneriaeth sifil yn briodas ac y byddwch yn dod yn ŵr neu'n wraig gyfreithlon i'ch partner. Rhaid gwneud y datganiad hwn ym mhresenoldeb cofrestrydd arolygol a fydd yn dyst i'r datganiad ac yn ei lofnodi.

Gallwch ddewis cynnal seremoni i ddilyn y datganiad ond fe allai fod ffi ychwanegol am hynny. Mae modd gwneud cais am dystysgrifau priodas a bydd y rhain yn cael eu hôl-ddyddio i ddyddiad y bartneriaeth sifil. Bydd y dystysgrif hefyd yn cynnwys y dyddiad trosi.

Cymraeg

Gall unrhyw gais, datganiad a chofrestriad i drosi priodas yng Nghymru gael eu cyfieithu i'r Gymraeg os bydd y cwpl yn gwneud cais. Dylech sicrhau bod y cofrestrydd arolygol sy'n cymeradwyo eich trosiad yn gallu deall ac ysgrifennu Cymraeg.

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Gwasanaeth Gwybodaeth Stonewall Cymru drwy ffonio 08000 502020 neu e-bostio cymru@stonewallcymru.org.uk